Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Pierwszy dzwonek

01-09-2018, 10:48 UM Ruda Śląska

Ponad 15  tysięcy uczniów rozpocznie w poniedziałek naukę w rudzkich szkołach. Dla ponad 1300 z nich będzie to wyjątkowy dzień, bo progi szkoły przekroczą po raz pierwszy. Jako ostatni rocznik naukę w gimnazjach kontynuować będzie 1140 uczniów, a ósmą klasę w szkołach podstawowych rozpocznie 1210 osób. Z wychowania przedszkolnego skorzysta natomiast około 4,5 tys. dzieci.

– Życzę wszystkim uczniom samych sukcesów w nauce, radości ze zdobywania wiedzy i uczestnictwa w życiu szkolnym – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – Pedagogom  życzę, aby ten rok szkolny był spokojniejszy niż poprzedni, by potrafili odkrywać i rozwijać zainteresowania uczniów, bo  w każdym dziecku drzemią ukryte talenty – dodaje.

Pierwszy dzwonek zabrzmi 3 września. W tym dniu uczniowie wraz z kadrą pedagogiczną wezmą udział w uroczystościach związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. W Szkole Podstawowej nr 24 im. Powstańców Śląskich rozpoczęcie roku szkolnego zorganizowane będzie w formie happeningu nawiązującego do 1 i 17 września 1939 r. Społeczność szkolna będzie obserwatorem i uczestnikiem tamtych wydarzeń przechodząc przygotowaną i wyznaczoną trasą do sali gimnastycznej witającej barwami z symbolami wolnej Polski. - Szkoła realizuje autorski projekt w ramach rządowego programu „Niepodległa” pod patronatem dyrektora katowickiego oddziału Instytutu Pamięci NarodowejHappening odbędzie się w godzinach: 10.00, 11.30 i 13.00 – wyjaśnia Maria Lorens, wicedyrektor szkoły.

 W tym roku w szkołach podstawowych nowy rok szkolny rozpocznie 10 499 dzieci, w tym 1308 uczniów w pierwszej klasie. Naukę w klasie III w oddziałach gimnazjalnych kontynuować będzie około 1140 uczniów. Do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych będzie uczęszczało ponad 3300 uczniów. Z kolei wychowaniem przedszkolnym objętych zostanie ok. 4500 dzieci. Dzieci i młodzież będzie uczyć ponad 2,6 tys. nauczycieli. Ponad 60% z nich to nauczyciele dyplomowani, czyli z najwyższym tytułem osiąganym na ścieżce awansu zawodowego.

 W Rudzie Śląskiej  funkcjonuje 29 ośmioletnich szkół podstawowych /w tym 3 specjalne/, 5 liceów ogólnokształcących, 6 techników oraz 7 szkół branżowych I stopnia. Najmłodsi uczęszczają do 29 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 5 szkołach podstawowych. 

W tym roku szkolnym po raz pierwszy zostanie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty. Jest on obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę – wyjaśnia Anna Krzysteczko, zastępca prezydenta miasta. - Nie określono jednak minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać – dodaje.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony w formie pisemnej z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego. Uczeń będzie mógł wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W roku szkolnym 2018/2019 podręczniki finansowane z budżetu państwa otrzymają wszyscy uczniowie klas 1 - 8 szkół podstawowych oraz uczniowie trzeciej klasy gimnazjum. – Szkoły zapewnią także opiekę w świetlicy szkolnej nad dziećmi, które ze względu na pracę zawodową rodziców muszą przebywać dłużej w placówce – mówi Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty. – W placówkach jest również możliwość wykupienia posiłków – dodaje.

Warto przypomnieć, że tegoroczne remonty rudzkich placówek oświatowych będą kosztować ponad 11 mln zł. Większość z nich to termomodernizacje, na które miasto skutecznie pozyskuje kolejne dofinansowania ze środków unijnych. – Z 70 placówek oświatowych w mieście takie inwestycje przeprowadzono już w 54 – podkreśla wiceprezydent Anna Krzysteczko. Ponadto miasto przeznacza środki na modernizowanie infrastruktury sportowej w rudzkich placówkach oświatowych oraz na  doposażenie przedszkolnych placów zabaw.


Komentarze