Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta XI kadencji

07-11-2023, 14:52 JO

Młodzieżowa Rada Miasta Ruda Śląska zainaugurowała XI kadencję. W jej skład weszło 21 osób. Na przewodniczącego wybrano Wojciecha Miliczka z III LO, a zastępcami zostali Sabina Bania z II LO oraz Oskar Wojtaszczyk z ZS nr 5. Sekretarzem MRM został Przemysław Karpa z ZS nr 6.

Pierwsza sesja młodych radnych rozpoczęła się od złożenia uroczystego ślubowania. Następnie radni odebrali z rąk Prezydenta Miasta Michała Pierończyka oraz Przewodniczącego Rady Miasta Kazimierza Myszura akty ślubowania. – MRM nieprzerwanie funkcjonuje od 2002 roku. Jesteśmy jednym z pierwszych miast, które powołało Młodzieżową Radę Miasta i jesteśmy z tego dumni. Życzę Wam, żeby to doświadczenie bycia radnym zaowocowało dobrym startem w dorosłe życie i poszerzyło Wasze horyzonty – mówił Kazimierz Myszur, przewodniczący Rady Miasta. Do młodych radnych zwrócił się również prezydent Michał Pierończyk. – Gratuluję młodym radnym, zachęcam Was do współpracy i zaangażowania w sprawy miasta oraz życzę owocnych decyzji. W przyszłorocznym budżecie miasta chcemy zarezerwować dla MRM 10 000 zł. Środki te młodzież będzie mogła zagospodarować na inicjatywy w swoich szkołach – powiedział prezydent.

Kolejnym punktem programu był wybór przewodniczącego rady. Na to stanowisko zgłosiło się 6 kandydatów. W tajnym głosowaniu w drugiej turze zadecydowano, że ta funkcja powierzona zostanie Wojciechowi Miliczkowi z III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II. Następnie dokonano wyboru wiceprzewodniczących, którymi zostali Sabina Bania z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Gustawa Morcinka i Oskar Wojtaszczyk z Zespołu Szkół nr 5 im. Jadwigi Markowej. Sekretarzem MRM został Przemysław Karpa z Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika.

Młodzieżowa Rada Miasta Ruda Śląska XI kadencji liczy 21 osób. Swoich przedstawicieli mają w niej: I LO im. Adama Mickiewicza, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Gustawa Morcinka, III LO im. Jana Pawła II oraz IV LO im. Herberta Clarka Hoovera, a także Zespół Szkół nr 1 , Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół nr 4 im. Piotra Latoski, Zespół Szkół nr 5 im. Jadwigi Markowej, Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika i Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej.

Młodzieżowa Rada Miasta Ruda Śląska została powołana do życia w 2002 roku na podstawie uchwały Rady Miasta. Kadencja radnych MRM trwa 2 lata. Od tego roku zmienił się statut tego gremium. Czynne i bierne prawo wyborcze mają tylko mieszkańcy Rudy Śląskiej - uczniowie szkół ponadpodstawowych w mieście lub poza nim, co wiąże się ze zmniejszeniem liczby radnych z 41 osób do maksymalnie 24. Młodzieżowa Rada Miasta ma prawo przedstawiania Radzie Miasta oraz Prezydentowi Miasta opinii w sprawach dotyczących samorządu lokalnego, w szczególności w sprawach dotyczących młodzieży. Ponadto obecna Młodzieżowa Rada Miasta będzie mogła występować do Rady Miasta z inicjatywą uchwałodawczą. W tej kadencji MRM będzie również dysponowała swoim budżetem, który będzie mogła przeznaczyć na realizację projektów w placówkach oświatowych.

Młodzi radni reprezentują interesy młodzieży wobec instytucji rządowych, pozarządowych oraz samorządowych. Wykonując swoje zadania współpracują ze szkołami i samorządami uczniowskimi, działają na rzecz ochrony praw i godności ucznia, debatują nad rozwiązaniami dla dzieci i młodzieży oraz organizują akcje skierowane do młodych ludzi.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta XI kadencji zostały przeprowadzone 27 września br.

Skład MRM XI kadencji:

Wojciech Miliczek - przewodniczący
Sabina Bania - wiceprzewodnicząca
Oskar Wojtaszczyk - wiceprzewodniczący
Przemysław Karpa - sekretarz
Zuzanna Komandzik
Natalia Palka
Bartłomiej Wagner
Mateusz Zgraj
Weronika Wojtal
Jakub Małek
Kamil Małkowski
Krzysztof Kominek
Oliwia Skoludek
Szymon Jurczyk
Konrad Stolka
Nikola Bąk
Vanessa Łaciak
Mateusz Goły
Filip Zabrocki
Karol Dawidowicz
Jacek Kowalski

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze