Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Park i planty w Orzegowie zyskały blask

06-04-2023, 12:13 JO

Kolejne przestrzenie zielone w Rudzie Śląskiej zostały zrewitalizowane. To Park Młodzieży oraz planty znajdujące się pomiędzy ul. Hlonda a Burloch Areną w Orzegowie. W sumie zagospodarowane zostało ponad 6,2 ha przestrzeni parkowych, a całkowity koszt tej  inwestycji to ponad 2,6 mln zł.

- Zadanie to jest jednocześnie ostatnią częścią realizacji Traktu Rudzkiego, którego poszczególne etapy powstawały w mieście od 2018 r. Na jego realizację miasto pozyskało ponad 8 mln zł ze środków unijnych – podkreśla Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej.

W przypadku obu lokalizacji prace polegały przede wszystkim na nasadzeniach nowych roślin, których posadzono łącznie blisko 90 tys. Pracowano także nad odnowieniem części alejek, zainstalowane zostały ławki oraz oświetlenie.
Większa część prac dotyczyła Parku Młodzieży, gdzie podczas modernizacji m.in. na nowo zagospodarowana została centralna część parku. W miejscu starego suchego strumienia znajdującego się właśnie w centrum parku utworzona została rabata z wielokolorowych bylin. Wykorzystane zostały tam gatunki roślin, które kwitną w różnym czasie, dzięki czemu rabata będzie wyglądała atrakcyjnie przez cały okres wegetacyjny.

- Podczas prac w tym parku zabiegom pielęgnacyjnym poddany został znajdujący się w nim  drzewostan, a drzewa w złym stanie sanitarnym zostały usunięte  – zaznacza prezydent Pierończyk. - Dotyczyło to przede wszystkim topól, które obumarły ze względu na swój wiek, przez co stanowiły  potencjalne zagrożenie np. w czasie wichur. Co ważne, w miejsce starych drzew nasadzono nowe takie jak lipy i klony - dodaje.

Prace przy modernizacji orzegowskich plant przy Burloch Arenie oraz w Parku Młodzieży zakończyły się pod koniec 2022 roku.

Całkowity koszt modernizacji parku oraz plant wyniósł niespełna 2,6 mln zł. Zadanie to jest ostatnią częścią realizacji Traktu Rudzkiego, którego poszczególne etapy powstawały w mieście od 2018 r.

Koszt całości budowy Traktu Rudzkiego wraz z wcześniejszymi już zrealizowanymi odcinkami wyniósł ostatecznie ponad 19 mln zł. Na realizację tego projektu miasto pozyskało ponad 8 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Trakt Rudzki to ścieżka pieszo-rowerowa, która połączyła, parki, skwery, obiekty sportowe oraz miejsca związane z historią Nowego Bytomia i Wirku. Trakt po zakończeniu rewitalizacji Parku Dworskiego oraz parku przy ul. Hallera,  przebiega od ul. Nowary przez podnóże hałdy do ul. Katowickiej. Dalej ulicami Tuwima, Kupiecką, Obrońców Westerplatte do hałdy przy ul. 1 Maja. Następnie przez tereny hałdy do ul. Czarnoleśnej. Dalej trasa przebiega przez park przy ul. gen. Hallera, a następnie tą ulicą w kierunku parku Dworskiego.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze