Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Oszczędnie, ekologicznie

24-02-2012, 16:26 Administrator WR

Zużycie ciepła niższe o 60% – to planowany efekt termomodernizacji dwóch placówek oświatowych, które zakończą się w tym roku. Na inwestycje warte 2,6 mln zł miasto pozyskało 1,9 mln zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. W tym roku planowane jest rozpoczęcie termomodernizacji kolejnych czterech budynków.

 

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 obejmuje docieplenie ścian i dachu, wymianę okien, instalacji centralnego ogrzewania i odgromowej oraz wykonanie izolacji ścian piwnic. Inwestycja ma zostać ukończona w październiku, a jej koszt to ok. 1.500.000 zł, z tego 1.061.279 zł ze środków WFOŚiGW. W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 zostaną ocieplone ściany i dach oraz wymieniona instalacja c.o. Zakończenie prac zaplanowano na wrzesień. Koszt inwestycji to ok. 1.120.000 zł, z tego 867.929,50 zł
ze środków WFOŚiGW.

 

Na 2012 rok zaplanowano rozpoczęcie kolejnych projektów termomodernizacyjnych, wartych prawie 10 mln zł. W Domu Pomocy Społecznej „Senior” za ok. 4,1 mln zł do 2014 roku oprócz docieplenia czy wymiany instalacji mają zostać także zamontowane baterie słoneczne. Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 zakończyć się ma w 2013 r., a jej koszt oszacowano na 1,6 mln zł. Taki sam termin przewidziano dla wartej 2,5 mln zł inwestycji w Gimnazjum nr 8, gdzie dodatkowo zostanie wybudowane zaplecze sali gimnastycznej. 1,3 mln zł ma kosztować termomodernizacja siedziby Straży Miejskiej i Wydziału Zarządzania Kryzysowego przy ul. Hallera 61, której koniec zaplanowano na rok 2014.

 

Podczas ostatniej sesji Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w łącznej kwocie 3,2 mln zł na dofinansowanie termomodernizacji ZSS nr 2, Gimnazjum nr 8 oraz budynku przy ul. Hallera 61.

 

Pod pojęciem termomodernizacji kryje się szereg działań, od wymiany okien i instalacji ogrzewania, przez docieplanie budynków, po zastosowanie odnawialnych źródeł energii. W efekcie zmniejszają się koszty utrzymania budynku dzięki niższemu zużyciu energii, z korzyścią zarówno dla budżetu, jak i środowiska naturalnego.

 

W latach 2006 – 2010 termomodenizacją objęto 24 budynki należące do miasta – placówki oświaty i służby zdrowia, siedzib pracowników socjalnych czy Urzędu Miasta.
Komentarze