Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Ostatnie obrady

18-12-2019, 09:40 Joanna Oreł

Odbyła się kolejna sesja rudzkiej Rady Seniorów. Podczas poniedziałkowego (16.12) posiedzenia radni m.in. przedyskutowali sprawy organizacyjne oraz podsumowali stan Rudzkiej Karty Seniorów.

– Musieliśmy uporządkować stany osobowe zespołów problemowych, czyli aktywizacji osób starszych, zdrowia i pomocy społecznej, a także edukacji i kultury. Wynikało to z tego, że niektórzy radni zrezygnowali z udziału w pracach komisji. W trakcie kadencji zmieniał się także stan osobowy Rady Seniorów – wyjaśnia Józef Osmenda, przewodniczący rudzkiej Rady Seniorów.

Poza tym radnym przekazano informacje na temat aktualnego zainteresowania Rudzką Kartą Seniorów oraz współpracy w zakresie projektu „Co słychać o rudzkich seniorów”. Omówiono również czwartą sesję Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Warto dodać, że w przyszłym roku kończy się czteroletnia kadencja rudzkiej Rady Seniorów, która zarazem jest pierwszą w historii Rudy Śląskiej. Kolejny nabór do rady powinien zostać ogłoszony na przełomie marca i kwietnia przyszłego roku.


Komentarze