Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Osiem spotkań o sprawach miasta

23-11-2021, 13:41 Joanna Oreł

Ponad 200 tematów i zagadnień zostało poruszonych podczas jesiennego cyklu spotkań władz miasta z mieszkańcami Rudy Śląskiej. Aktywnie uczestniczyło w nich ponad 300 osób. Do najczęściej poruszanych tematów należały te związane z drogami, chodnikami, parkowaniem czy gospodarką odpadami. Dziewiętnasty cykl dzielnicowych zebrań został zakończony w Nowym Bytomiu. – To, że na spotkaniach pada tak wiele pytań oraz fakt, że pojawiają się na nich wciąż nowi mieszkańcy miasta, potwierdza zasadność ich organizacji. Taka forma dialogu jest po prostu potrzebna – podkreśla Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Podczas poniedziałkowego spotkania (22.11) mieszkańcy Chebzia i Nowego Bytomia zgłaszali swoje zaniepokojenie oznaczeniami, które pojawiły się na niektórych drzewach i sprzeciwiali się ich wycinaniu. – Związane jest to z tym, że rozpoczęły się prace, mające na celu znaczną metamorfozę dwóch dużych parków w Nowym Bytomiu. Zapewniam, że będziemy dbać o tereny zielone, które posiadamy – wyjaśnił wiceprezydent Krzysztof Mejer. Obie rewitalizacje są kolejnym etapem rozbudowywanego w mieście Traktu Rudzkiego.

W ramach inwestycji zmodernizowane zostaną alejki, zainstalowane zostanie nowe oświetlenie oraz nasadzonych będzie ponad 85 tys. roślin. W Parku Dworskim założone zostanie rozarium, gdzie utworzone zostaną kompozycje z różnych gatunków róż, natomiast w parku przy ul. Hallera powstanie ogród sensoryczny oraz plac zabaw ze ścieżką zdrowia. Obie rewitalizacje są kolejnym etapem rozbudowywanego w mieście Traktu Rudzkiego, ich koszt ma wynieść ponad 7,3 mln zł. Inwestycje, podobnie jak wcześniejsze odcinki Traktu Rudzkiego, objęte są dofinansowaniem unijnym. Na realizację całego projektu miasto pozyskało ponad 6 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W Parku Dworskim prace już trwają, ich zakończenie planowane jest na II kwartał przyszłego roku.

Jeden z mieszkańców był z kolei ciekawy, jakie będą dalsze losy Wielkiego Pieca. – Opracowujemy właśnie dokumentację wykonawczą, następnym etapem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę oraz, co najważniejsze, pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania – powiedział Krzysztof Mejer. – Jest szansa, że rewitalizacja Wielkiego Pieca rozpocznie się już w przyszłym roku i z pewnością będziemy do tego dążyć – dodał wiceprezydent.

Podczas spotkania zostało również poruszone zagadnienie czasowego braku możliwości wykupu mieszkań komunalnych. - Na tym etapie podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu wykupów, mając na względzie dbałość o stan majątkowy miasta. Owszem, będziemy budować mieszkania, wkrótce rozpocznie się taka inwestycja przy ul. Bankowej, ale na razie nie zamierzamy ich sprzedawać - wyjaśnił wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Podczas poniedziałkowego spotkania lokatorzy kamienic zlokalizowanych w Chebziu dopytywali o możliwość podłączenia ich mieszkań do sieci ciepłowniczej. W tej sprawie wiceprezydent zaproponował dedykowane spotkanie, na którym zostaną omówione możliwości techniczne wykonania takiej instalacji.

Z kolei przedostatnie spotkanie z mieszkańcami odbyło się w miniony czwartek (18.11) dla osób zamieszkujących Wirek i Czarny Las. Dotyczyło ono głównie kwestii drogowych oraz problemów z parkowaniem. W odpowiedzi na zgłaszane sprawy rudzianie usłyszeli m.in. zapowiedź modernizacji odcinka ul. Wyzwolenia od numeru 138 do numeru 195. – W tym miesiącu ogłoszony został przetarg na przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także odtworzenie nawierzchni tej drogi. To powinno rozwiązać wieloletnie problemy ze stanem tej ulicy, za której stan odpowiada wieloletnia eksploatacja górnicza – zapowiedział wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Przypomnijmy, że w tym roku miasto zakończyło I etap modernizacji ul. Wyzwolenia na odcinku od numeru 142 do 86. Za ponad 2,8 mln zł wykonano kanalizację deszczową w rejonie tej ulicy oraz ul. Wireckiej. Blisko 2 mln zł na ten cel udało się pozyskać z unijnego dofinansowania.

Inne poruszane drogowe kwestie dotyczyły m.in. ul. Lecha. W tym przypadku chodziło o ujednolicenie statusu drogi. Jedna jej część jest drogą publiczną, a druga nie. Wynika to z uregulowania kwestii własnościowych, miasto od niedawna jest bowiem dopiero właścicielem tego odcinka. Niestety, aby mógł on być drogą publiczną, musi spełniać szereg kryteriów dotyczących parametrów jezdni. By spełnić te wymagania, droga ta musiałaby zostać praktycznie przebudowana, co wiąże się z ogromnymi kosztami.

Mieszkańcy zwracali także uwagą na problemy z parkowaniem w rejonie ul. Osiedlowej. Wiceprezydent Michał Pierończyk zaproponował możliwość zwrócenia się wspólnot mieszkaniowych o dzierżawę terenu od miasta i wykonania parkingu środkami własnymi wspólnoty.

Przypomnijmy, że dzielnicowe spotkania z władzami miasta, odbywające się zawsze wiosną i jesienią, to inicjatywa prezydent Grażyny Dziedzic, która zapoczątkowana została w 2011 roku. Do tej pory wzięło w nich udział ponad 7 tys. osób.


Komentarze