Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Opieka na odległość

21-07-2023, 09:08 JO

Rudzcy seniorzy nadal będą korzystać z opasek bezpieczeństwa, które są formą „opieki na odległość”. Ma ona na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób w wieku 65 i więcej lat. W ubiegłym roku skorzystało z niej 100 seniorów, a obecnie trwa weryfikacja zgłoszeń do kolejnej edycji programu. - Użytkownicy opasek bardzo je sobie chwalą, czują się bezpieczniej i chcą nadal z nich korzystać, dlatego cieszę się, że nadal będziemy mogli realizować tę inicjatywę – mówi wiceprezydent Anna Krzysteczko.

- Bardzo sobie chwaliłam używanie opaski - jest ona bardzo dobra np. w przypadku, gdy ktoś upadnie i trzeba wezwać pomoc. Na szczęście nie miałam takiej sytuacji, ale korzystałam z takich funkcji jak m.in. mierzenie ciśnienia. Taka opaska dla seniora to bardzo dobre rozwiązanie - mówi Teresa Sewina, seniorka, która miała okazję korzystać z opaski.

Program skierowany jest do seniorów, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Opaska bezpieczeństwa jest wyposażona w przycisk nadający sygnał SOS, lokalizator GPS oraz funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe, takie jak puls i saturacja. Jest również połączona z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia, wciśnięcie guzika alarmowego opaski umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (pielęgniarka, ratownik lub opiekun medyczny,) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy. Dyspozytor może wezwać służby ratunkowe, zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, zwrócić się o interwencję do osoby z najbliższego otoczenia seniora (rodziny, sąsiadów, opiekunów) czy poinformować pracownika MOPS o zaistniałej sytuacji.

- Wyłoniono realizatora świadczenia usług teleopieki w naszym mieście, dzięki czemu po integracji z systemem teleinformatycznym nowej firmy opaski znów będą mogły służyć seniorom – informuje Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. - Pracownicy socjalni naszego ośrodka już kontaktują się z osobami zakwalifikowanymi do programu w celu potwierdzenia deklaracji udziału i ustalenia terminu podpisania umowy na świadczenie usług – mówi.

Przypomnijmy, że Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 Moduł II dofinansowany jest ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa. Pierwsza edycja programu była finansowana w całości ze środków Przeciwdziałania COVID–19, a koszt realizacji wyniósł wtedy ponad 133 tys. zł. Miasto zakupiło za tę kwotę sto opasek bezpieczeństwa oraz zapewniało seniorom świadczenie ich obsługi i wsparcie pracownika socjalnego.

Osoby zainteresowane udziałem w programie i otrzymaniem bezpłatnej opaski bezpieczeństwa proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej ul. Markowej 20, pok. 6 lub telefonicznie pod numerem: 32 344-03-00, wew. 333.


Komentarze