Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Odbiorcy odpadów wybrani

02-07-2019, 09:51 admin

Do końca grudnia 2020 r. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście odpowiadać będzie dotychczasowy wykonawca, czyli konsorcjum firm PreZero oraz Remondis Górny Śląsk i Remondis Sosnowiec. To efekt rozstrzygnięcia przetargu zorganizowanego w tej sprawie przez miasto. Dla mieszkańców oznacza to utrzymanie aktualnej stawki opłaty śmieciowej. Nowością jest natomiast zniesienie rozdziału segregacji na szkło bezbarwne i kolorowe. Obowiązkowa jest też segregacja popiołu i żużlu z palenisk domowych. Mieszkańcy te odpady mogą wrzucać do oddzielnego pojemnika.

Pierwszy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów w mieście na lata 2019-2020 ogłoszony został jeszcze w ubiegłym roku. Wtedy złożona została jedna oferta. Na jej podstawie przygotowane zostały nowe stawki opłaty śmieciowej, które zostały poddane pod głosowanie na grudniowej sesji rady miasta. Większość radnych podczas głosowania odrzuciła jednak uchwałę w tej sprawie, pozostawiając dotychczasowe stawki 14,50 zł i 29 zł. – W tej sytuacji musieliśmy unieważnić przetarg i podpisać tymczasowe aneksy, aby miasto nie „utonęło” w śmieciach – informuje wiceprezydent Krzysztof Mejer. Równocześnie miasto ogłosiło nowy przetarg, a także myśląc o mniejszej podwyżce opłaty śmieciowej zaproponowało ograniczenie zakresu usług dotyczących odbioru odpadów. Ostatecznie rudzcy radni nie chcąc ograniczać wachlarza usług związanych z odbiorem odpadów, na sesji w styczniu przyjęli nowe stawki opłaty śmieciowej – 21,70 zł za odpady segregowane oraz 43,40 zł za śmieci niesegregowane. Obowiązują one w mieście od 1 marca tego roku.

Tymczasem w ogłoszonym przez miasto przetargu wpłynęły dwie oferty. Jedna na kwotę 71,26 mln zł, którą przedłożyło konsorcjum firm PreZero Service Południe Sp. z o.o. (wcześniej Tonsmeier Południe Sp. z o.o.), Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o. i Remondis MPGO Sosnowiec Sp. z o.o. Drugą ofertę opiewającą na kwotę 58,95 mln zł złożyła firma PHU Komunalnik Sp. z o.o. z Wrocławia, oddział z Nysy. Po szczegółowym zbadaniu ofert odrzucona została ta złożona przez firmę PHU Komunalnik. - Powodem odrzucenia tej oferty była niezgodność treści oferty z treścią SIWZ oraz rażąco niska cena zaproponowana przez oferenta. Firma z Nysy odwołała się od tej decyzji, jednak Krajowa Izba Odwoławcza odwołanie to oddaliła – tłumaczy Krzysztof Mejer. - Ostatecznie przetarg został rozstrzygnięty, a podpisana nowa umowa ze zwycięskim konsorcjum firm obowiązuje od 17 czerwca br. – dodaje.

Jak zapewniają rudzcy samorządowcy, z wyborem wykonawcy tak ważnego zadania jak odbiór i zagospodarowanie odpadów w mieście dla mieszkańców nie wiążą się specjalnie duże zmiany. – Tak naprawdę, zdecydowana większość usług realizowana będzie tak jak do tej pory. A ich pakiet naprawdę jest bardzo szeroki. Ważniejsze zmiany wiążą się z ubiegłoroczną nowelizacją regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta. W skrócie chodzi o segregację popiołu i żużlu z palenisk domowych oraz zniesienie rozdziału segregacji na szkło bezbarwne i kolorowe – precyzuje wiceprezydent.

Mieszkańcy popiół i żużel wysypywać teraz muszą do oddzielnych pojemników. Ich zapotrzebowanie można zgłaszać w rudzkim magistracie, także droga mailową. – W okresie letnim takie odpady będą odbierane raz na kwartał, natomiast w sezonie grzewczym raz w miesiącu. Mieszkańcy muszą pamiętać o tym, że jeżeli popiół czy żużel zostaną wyrzucone do pojemnika na śmieci zmieszane, wtedy nie zostaną one odebrane – zastrzega Katarzyna Kuberek, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. Natomiast w przypadku segregacji odpadów szklanych aktualnie nie trzeba rozdzielać ich na szkło białe i kolorowe. Oznacza to, że można je wrzucać do jednego worka.

Aktualne harmonogramy wywozu odpadów obowiązujące od 1 lipca do końca roku zamieszczone są na stronie internetowej miasta. Przypomnijmy, że mieszkańcy mają także możliwość pobrania bezpłatnej aplikacji EcoHarmonogram, która wyszukuje rozkład wywozu odpadów według wybranego adresu oraz dostarcza niezbędnych informacji potrzebnych do prawidłowego sortowania odpadów.

W 2018 roku w Rudzie Śląskiej zebrano prawie 58 tysięcy ton śmieci, w tym ponad 38 tys. ton odpadów zmieszanych. W tym okresie wysegregowano ponad 797 t papieru i tektury, ponad 1436 t opakowań z tworzyw sztucznych, 5,5 t opakowań z metali, 1,5 t opakowań wielomateriałowych, ponad 1471 t szkła, ponad 5916 t gruzu oraz 6229 t biomasy. Do tego dochodzą jeszcze m.in. odpady wielkogabarytowe, takie jak meble, a także elektroodpady czy baterie i przeterminowane leki.

Warto przypomnieć, że co roku zwiększają się wymagane poziomy recyklingu odpadów w zakresie papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych. W 2013 roku, kiedy wszedł ustawowy obowiązek segregacji, próg ten wynosił 12%. Do 2017 r. co roku zwiększał się o 2%, w 2017 r. osiągnął więc 20%. Od 2018 r. poziom wymaganego recyklingu co roku rośnie o 10%. W 2018 r. trzeba więc było wysegregować 30% tych odpadów, w 2019 roku 40%, a w 2020 roku aż 50%. Wskaźniki osiągnięte w Rudzie Śląskiej w tym zakresie to odpowiednio 12,08% w 2013 r., 14,52% w 2014 r., 16,36% w 2015 r., 19% w 2016 r., 20% w 2017 r., 30% w 2018 r. - W ostatnich latach poziom segregacji w naszym mieście powoli rośnie, trzeba jednak pamiętać, że wymagane poziomy rosną jeszcze szybciej. Jeżeli nie zwiększymy znacząco segregacji, to w 2020 r. kara dla miasta za nieosiągnięcie wskaźników może być liczona w setkach tysięcy złotych – podkreśla Krzysztof Mejer.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze