Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

O odpadach podczas EKG

10-05-2023, 13:02 Joanna Oreł

Od 24 do 26 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbył się XV Europejski Kongres Gospodarczy. Jednym z prelegentów tej największej imprezy biznesowej Europy Centralnej był prezydent Rudy Śląskiej, Michał Pierończyk, który wziął udział w sesji dotyczącej gospodarki odpadami oraz kwestii tworzenia spalarni śmieci.

W trakcie poruszone zostały tematy m.in. wyzwań w gospodarowaniu odpadami, przykładów rozwiązań, innowacji samorządów, a także wpływu instalacji termicznego przetwarzania odpadów na środowisko oraz problemów z ich lokalizacją, funkcjonujących, budowanych i planowanych spalarni miejskich, a także termicznego wykorzystania różnych frakcji odpadów komunalnych w Europie i w Polsce.

– W mojej ocenie są dwa główne problemy, które skutkują tym, że ceny dla mieszkańców rosną. My jako samorząd musimy dyktować cenę, która wynika z przetargu. Jeżeli wybierzemy przedsiębiorcę, który nie ma dostępu do instalacji (spalarnia, sortownia wysypisko śmieci), to wtedy ceny w nieadekwatny sposób rosną. Drugi problem to kwestia segregacji w zabudowie zwartej, wielomieszkaniowej, który próbujemy rozwiązać poprzez edukację, ale potrzebna byłaby też zmiana w przepisach, która ułatwiałyby egzekwowanie wyższej stawki w przypadku braku segregacji – ocenił prezydent Rudy Śląskiej.

Michał Pierończyk odniósł się również do dylematu dotyczącego budowy spalarni w miastach. – Spalarnia jest domknięciem systemu gospodarowania odpadami i jego stabilizacją. To jest też próba zapanowania nad kosztami, które w ostateczności ponoszą mieszkańcy. Myślę, że to jest rozwiązanie, co do którego panuje dużo lepszy klimat społeczny w porównaniu do kilku lat wstecz. (...) W lipcu minie 10 lat od wprowadzenia nowelizacji „ustawy śmieciowej” i mogę ocenić, że poziom świadomości rośnie. To jest budujące. Więcej śmieci jest segregowanych. Niemniej jednak, żeby osiągnąć wymagane wskaźniki, potrzebujemy dalszych działań. My jako samorząd staramy się edukować i stwarzać możliwości do prowadzenia lepszej segregacji – mówił prezydent Pierończyk.

 


Komentarze