Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

O górnictwie w Rudzie Śląskiej

05-09-2017, 19:03 admin

Blisko 2 mld zł, zainwestowanych zostanie do 2030 r. w kopalnię Ruda w Rudzie Śląskiej. Rocznie daje to średnio ponad 130 mln zł. Tak wyglądają plany branży górniczej dla Rudy Śląskiej, które dziś przedstawione zostały na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta poświęconej górnictwu. O szczegółach mówił wiceminister Grzegorz Tobiszowski oraz prezesi spółek górniczych. Władze Rudy Śląskiej natomiast po raz kolejny zaapelowały o wprowadzenie kompleksowych rozwiązań, które pozwoliłyby samorządom na przejmowanie terenów pogórniczych.

Wiceminister Grzegorz Tobiszowski, odpowiedzialny w resorcie Energi za branżę górniczą szeroko przedstawił informację o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Przedstawił też plany na najbliższe miesiące i lata. – Kończymy prace nad Programem dla sektora górnictwa węgla kamiennego 2016-2030. Pracujemy też nad nowelizacją ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Chcemy żeby została ona przyjęta we wrześniu-październiku. Jej przyjęcie pozwoli na zrównanie szans polskiego węgla wobec tego importowanego - mówił.

Dla władz miasta oraz mieszkańców Rudy Śląskiej najważniejsze informacje, które dziś zostały przedstawione dotyczyły natomiast planów dla kopalni Ruda. Okazuje się, że do 2030 r. w kopalnię zainwestowanych zostanie blisko 2 mld zł. Największa część tych środków ma trafić na Ruch Bielszowice, który ma być kluczowym. – Dzięki wykonaniu połączenia technologicznego pomiędzy Ruchem Pokój i Bielszowice od 1 stycznia tego roku całość urobku z Pokoju trafia już do Bielszowic. Analogicznie połączenie takie chcemy wykonać pomiędzy Halembą i Bielszowicami, tak aby całość wydobycia z Halemby trafiała do Bielszowic. Ma ono być gotowe do 2021 r. – zapowiadał Piotr Bojarski, wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej.

Kolejne kluczowe inwestycje na najbliższe lata to wykonanie dla Ruchu Bielszowice wentylacyjnego otworu wielkośrednicowego z poziomu 1000m do 1200m. Ma on być gotowy do 2023 r. i kosztować ponad 68 mln zł. Natomiast już w 2018 r. ma być gotowa powierzchniowa stacja odmetanowania. Koszt realizacji tej inwestycji to ponad 19,5 mln zł. Dla ruchu Halemba najbliższą dużą inwestycją jest uruchomienie eksploatacji pokładu 405/L w filarze Elektrowni Halemba, do 2019 r. na ten cel mają być zainwestowane ponad 83 mln zł.

- Dziękuję za zorganizowanie tej konferencji, bo tak można nazwać tę dzisiejszą sesję Rady Miasta. Mam nadzieję, że górnictwo w Rudzie Śląskiej – największej gminie górniczej – będzie się rozwijało, o czym świadczą zapowiedzi tylu inwestycji. Trzeba pamiętać, że branża górnicza ma niebagatelny wpływ na budżet miasta – podkreślała prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.

W związku z tym, że tematem sesji Rady Miasta było górnictwo, władze Rudy Śląskiej kolejny raz zaapelowały o możliwość przekazywania gminom nieprodukcyjnych gruntów pogórniczych. – Chcemy w Rudzie Śląskiej przywracać do życia tereny pogórnicze i ściągać tu inwestorów. Cały czas trzymamy za słowo ministerstwo, które zapowiedziało, że tereny takie będą przekazywane samorządom – mówił wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer. – Przede wszystkim chcielibyśmy zagospodarować tereny po dawnej kopalni Polska - Wirek w Kochłowicach, a w przyszłości również po kopalni Pokój w Wirku – dodawał.

Kolejny apel włodarzy miasta dotyczył umożliwienia samorządowcom prac w tzw. Komitecie Sterującym ds. górnictwa. Komitet to „ciało” doradcze przy pełnomocniku rządu ds. restrukturyzacji górnictwa, o którym mówi Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego 2016-2030. – Gdzie, jak właśnie tu, moglibyśmy rozwiązywać ważne kwestie na linii górnictwo – samorząd. Liczymy, że jeszcze klamka ostatecznie nie zapadła i będziemy mogli na takich samych prawach jak np. strona związkowa brać w przyszłości udział w pracach tego zespołu – mówił Krzysztof Mejer.

Podczas sesji głos zabrał także Witold Wójcicki, prezes zarządu Huty Pokój, który przedstawił założenia strategii firmy na lata 2017 – 2020. Z jej założeniami spółka m.in. poprzez reorganizację sprzedaży produktów, rozszerzenie oferty oraz optymalizację kosztów ma w ciągu 3 lat poprawić swoje wyniki finansowe.

KWK Ruda, którą tworzą Ruch Bielszowice, Ruch Halemba i Ruch Pokój, zatrudnia 6 546 osób z czego 5 209 „pod ziemią”. Najwięcej osób pracuje w Ruchu Bielszowice – 2 887 osób, w tym 2 279 „pod ziemią”. W Ruchu Halemba zatrudnionych jest 2 386 pracowników, z czego 1 830 „pod ziemią”. Najmniejsze zatrudnienie jest w Ruchu Pokój. Tutaj zatrudnione są 1 273 osoby, w tym 1 100 to pracownicy dołowi. Obszar górniczy KWK Ruda to ponad 102 km², w tym ponad połowę, bo 57 km², stanowi obszar Ruchu Halemba.


Komentarze