Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

O Bykowinie

19-04-2012, 08:26 Robert Dłucik

To było trzecie spotkanie Prezydent Miasta Grażyny Dziedzic w przeciągu trzech dni. Po Halembie i Kochłowicach przyszła kolej na Bykowinę. W spotkaniu z mieszkaniami dzielnicy, które zorganizowano w świetlicy ogródków działkowych „Sielanka” wzięli również udział: zastępcy pani prezydent Michał Pierończyk i Jacek Morek, radny dzielnicy Krzysztof Rodzoch, prezes spółki Park Wodny Ewa Truchan oraz komendant Straży Miejskiej Krzysztof Piekarz.

Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się od prezentacji obecnej sytuacji finansowej miasta. Prezydent Grażyna Dziedzic poinformowała także o planowanych w Bykowinie inwestycjach. Wśród nich wymieniła: utworzenie ogródka jordanowskiego na terenach po starym basenie w rejonie ulicy Pordzika, adaptcję poddasza w Centrum Inicjatyw Społecznych,  termomodernizację Miejskiego Przedszkola nr 47 oraz budynku przy ulicy Prostej, remonty w przedszkolach nr 31 i 43, budowę placu zabaw z programu „Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej nr 2.

Dzikie wysypiska śmieci przy ulicy Katowickiej, problemy z drożnością pieców i kominów na Starej Bykowinie, zalewiska tworzące się po opadach deszczu w rejonie ulicy Zgrzebnioka, kiepski stan niektórych osiedlowych boisk – to z kolei niektóre z problemów poruszanych przez mieszkańców. Powróciła również sprawa utworzenia posterunku policji w dzielnicy.

Uczestnicy środowego spotkania – podobnie jak to było w innych dzielnicach – pytali także o przyczyny  podwyżek cen wody i odprowadzania ścieków. Komentarze