Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Nowowiejska pełna problemów

27-02-2019, 09:46 Joanna Oreł

Podziurawiona droga dojazdowa, zarośnięte pobocza i chodnik, czy brak kanalizacji to niektóre problemy mieszkańców ulicy Nowowiejskiej w Kłodnicy. Urzędnicy obiecali, że zajmą się rozwiązaniem niektórych z nich. Natomiast Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zapowiedziało budowę kanalizacji.

Do naszej redakcji trafił list napisany w imieniu mieszkańców ul. Nowowiejskiej. Zgłosili oni szereg problemów. Jednym z nich jest podziurawiona droga, która jest łatana co jakiś czas, ale deszcz wypłukuje dziury i problem powraca. – Jednego roku razem z mieszkańcami oddaliśmy wniosek wraz z projektem, by naszą drogę wyremontować z funduszów budżetu obywatelskiego. Zakończyło się to fiaskiem, ponieważ UM stwierdził, że remont drogi przekroczy koszty projektu – tłumaczy pan Bartosz, mieszkaniec ulicy Nowowiejskiej. ‘

Kolejna sprawa dotyczy uporządkowania zieleni wzdłuż drogi oraz fragmentu chodnika, który jest zarośnięty samosiejkami. Chodzi także o odbudowanie go. Okazuje się, że ta sprawa jest w toku. – Po przeprowadzeniu inwentaryzacji zieleni przy ul. Nowowiejskiej, zakwalifikowano drzewa do wycinki. Wystąpiliśmy z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew, dla których takie zezwolenie jest wymagane – mówi Adam Nowak, rzecznik prasowy UM Ruda Śląska. – Po uzyskaniu zezwolenia i wycince drzew będzie możliwe odtworzenie chodnika – dodaje.

To jednak nie wszystko. Mieszkańcy ul. Nowowiejskiej od kilku lat przyglądają się planom budowy kanalizacji. – W czerwcu 2017 r. został ogłoszony przetarg, natomiast w połowie lipca 2017 r. ogłoszono wynik przetargu, który brzmiał: „Komisja przetargowa zamyka postępowanie bez wyboru oferty. Powód: najniższa kwota przewyższa kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia” – tłumaczy pan Bartosz.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zapowiada, że zamierza wybudować kanalizację przy ul. Nowowiejskiej. Jednak zdaniem spółki problem leży po stronie... części mieszkańców. – W związku z brakiem deklaracji dotyczącej podłączenia do kanalizacji wszystkich właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w obszarze objętym budową, PWiK ponownie wystąpi do mieszkańców z pismem o wyrażenie zainteresowania podłączeniem się do sieci kanalizacyjnej – wyjaśnia Małgorzata Kowalczyk-Skrzypek z PWiK. – Deklaracja wszystkich mieszkańców jest niezbędna z uwagi na konieczność osiągnięcia wskaźnika koncentracji (tj. liczby mieszkańców przypadającej na długość budowanej sieci kanalizacyjnej) określonego w rozporządzeniu w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji – podsumowuje.


Komentarze