Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Nowe mieszkania socjalne

22-05-2020, 10:40 admin

Kończą się ostatnie prace budowlane adaptujące niewykorzystane miejskie lokale użytkowe i mieszkalne na 11 nowych mieszkań socjalnych. Docelowo zamieszkają w nich 52 osoby. O mieszkania będą mogły się ubiegać rodziny, w tym wielodzietne, które podpiszą kontrakty socjalne. W ramach tych umów mają podjąć ścisłą współpracę z pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny. Inwestycja realizowana jest dzięki środkom unijnym. Miasto na ten cel pozyskało ponad 1 mln zł.

Zgodnie z obowiązującym prawem, każda gmina jest zobowiązana dostarczyć osobie posiadającej odpowiednie orzeczenie sądowe lokal socjalny lub pomieszczenie tymczasowe. Jeżeli gmina nie wywiązuje się z tego obowiązku, zmuszona jest do wypłaty odszkodowań. Dlatego każde utworzone mieszkanie socjalne pozwala nam zredukować koszty w tym zakresie – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. - Aktualnie mamy ponad 550 takich wyroków, a jeszcze cztery lata temu ich liczba oscylowała w okolicach 2300 – dodaje.

Wkrótce miejska baza mieszkań socjalnych powiększy się, a wszystko za sprawą remontu nieużytkowanych lokali mieszkalnych oraz użytkowych. – Były to mieszkania i pomieszczenia, których nie udało nam się zmodernizować wyłącznie ze środków miasta. Przez lata, z uwagi na duży zakres remontu i mniej atrakcyjną lokalizację, nie znajdowały one najemcy. Dzięki środkom zewnętrznym mogliśmy je na nowo przywrócić do życia, a wkrótce także ponownie je zasiedlimy – mówi wiceprezydent Michał Pierończyk.

Ogółem utworzonych zostało 11 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ponad 630 m². Średnia powierzchnia mieszkania ma ok. 57 m². W adaptowanych lokalach będą mogły zamieszkać 52 osoby. Dwa mieszkania zostały zaprojektowane tak, aby mogły z nich korzystać osoby niepełnosprawne. W ramach prac remontowanych, oprócz robót rozbiórkowych i murarskich, we wszystkich lokalach wymienione zostały okna, ponadto przebudowane zostały instalacje wod.-kan., elektryczne oraz grzewcze. Nowe mieszkania socjalne utworzone zostały w czterech dzielnicach: w Nowym Bytomiu przy ul. Podgórze i Niedurnego, w Wirku przy ul. Sienkiewicza, w Orzegowie przy ul. Hlonda i Bytomskiej oraz w Rudzie przy ul. Norwida, Janasa i Bankowej. – Jesteśmy już po odbiorach 7 mieszkań. Prace trwają jeszcze w 4 lokalach i zakończa się w ciągu najbliższego miesiąca – zapowiada wiceprezydent.  

Adaptacja lokali użytkowych i mieszkalnych na nowe socjalne powiązana jest z innym zadaniem realizowanym przez miasto. Chodzi o „miękki” projekt, pn. „Ruda Śląska dla rodzin", który realizowany jest przez rudzki MOPS. Uzyskał on także unijne dofinansowanie w kwocie 1,3 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Dzięki temu o nowe mieszkania socjalne będą mogły się ubiegać rodziny, które będą uczestniczyć w realizowanym przez MOPS projekcie i podejmą tym samym ścisłą współpracę z pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny. - Członkowie rodzin m.in. będą brać udział w zajęciach indywidualnych i grupowych, których celem będzie podniesienie lub nabycie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Poza tym nacisk będzie kładziony na przywrócenie zdolności do świadomego i właściwego podejmowania ról społecznych – wylicza Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej ds. społecznych. Jak zapowiadają władze miasta, pierwsze zasiedlenia nowych mieszkań socjalnych mają mieć miejsce w czerwcu.

Prace budowlane związane z utworzeniem 11 nowych mieszkań socjalnych kosztowały ok 1,3 mln zł, z czego zdecydowana ich cześć, bo ponad 1 mln zł, sfinansowana została ze środków zewnętrznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Cztery lata temu ze środków tych miasto pozyskało 1,1 mln zł na realizację I etapu przedsięwzięcia. Dzięki temu w 2017 r. w mieście do użytku oddano 13 mieszkań socjalnych, w których zamieszkało 56 osób.

Władze Rudy Śląskiej zamierzają adaptować kolejne lokale i pomieszczenia na mieszkania socjalne. W tym celu w czerwcu miasto złoży wniosek na dofinansowanie unijne III etapu przedsięwzięcia. Chodzi o blisko 1,2 mln zł. Pozyskane środki miałyby zostać przeznaczone na utworzenie kolejnych 10 lokali socjalnych.

Przypomnijmy, że prawo do lokalu socjalnego przysługuje osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom z wyrokiem eksmisyjnym z dotychczas zajmowanego mieszkania z orzeczonym prawem do lokalu socjalnego. W razie przyznania uprawnienia do lokalu socjalnego, obowiązek zapewnienia takiego lokalu ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu, który w drodze eksmisji zostanie opróżniony.

Aktualnie w Rudzie Śląskiej są 1473 mieszkania socjalne, z tego 1075 znajduje się w zasobach miasta i 398 wynajmowanych przez miasto od spółdzielni mieszkaniowych. Rejestr wyroków eksmisyjnych z orzeczonym prawem do lokalu socjalnego liczy aktualnie ok. 550. Jeszcze cztery lata temu było to 2 300 wyroków, a rok temu ok. 800.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze