Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Nowe mieszkania komunalne w Rudzie Śląskiej

12-01-2024, 13:48 JO

Zakończyła się budowa mieszkań komunalnych przy ul. Bankowej w Rudzie Śląskiej. Do wykonania pozostały jeszcze prace związane z nasadzeniami i zazielenieniem oraz urządzeniem placu zabaw. W ramach przedsięwzięcia powstały dwa budynki mieszczące łącznie 52 mieszkania. Wykonano też podziemne garaże i przestrzeń rekreacyjną. - Koszt inwestycji to blisko 21,3 mln zł, z czego ponad 11 mln zł pochodzi z bezzwrotnej dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego z tzw. Funduszu Dopłat. Dodatkowo przeszło milion zł pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a resztę środków zabezpieczyliśmy w budżecie miasta – zaznacza prezydent Michał Pierończyk.

Budowa rozpoczęła się w styczniu 2022 r. Na terenie ponad 3,3 tys. m2 powstały dwa bliźniacze budynki, z których każdy mieści 26 mieszkań, z podziemnymi garażami i przestrzenią rekreacyjną pośrodku. Zewnętrzny układ elewacji został zainspirowany budynkiem znajdującym się przy skrzyżowaniu ulic Wolności i Bankowej. Mieszkania mają powierzchnię od 45 do 52 m², a do każdego lokalu przynależy komórka lokatorska. Główne wejścia do budynków zostały usytuowane od strony wewnętrznego dziedzińca pomiędzy nimi.

– Budynki mają trzy mieszkalne kondygnacje nadziemne i jedną podziemną, w której oprócz garaży znajdą się: rowerownia, pomieszczenia techniczne i pomieszczenie na odpady – informuje Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Ruda Śląska. - Co ważne, budynki są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - główne wejścia zaprojektowano na poziomie gruntu, kondygnacje podziemne z parterowymi łączą windy, a w każdym budynku jedno mieszkanie ma powiększone otwory drzwiowe oraz układ pomieszczeń pozwalający na swobodne korzystanie z nich przez osobę na wózku inwalidzkim – dodaje.

Między budynkami powstała przestrzeń rekreacyjna z porośniętym darnią dachem podziemnych garaży, latarniami, ławkami i miejscem na rowery. Co ciekawe, zieleń zostanie wkomponowana również w same budynki. Na widocznych ścianach garaży oraz zewnętrznej klatce schodowej przewidziano zieleń pnącą. Prace związane z zazielenieniem oraz urządzenie placu zabaw zaplanowano w okresie wiosennym.

Nowe lokale przy ul. Bankowej 1 i 1A zostaną zaproponowane osobom z listy oczekujących na mieszkanie komunalne – informuje wiceprezydent Aleksandra Skowronek. - Wykazy aktualnie dostępnych lokali publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz w Rejonach Eksploatacji Budynków MPGM TBS Sp. z o.o. na tydzień przed terminem oględzin. Każdy oczekujący na mieszkanie ujęty na liście może zgłosić w podanym terminie zainteresowanie mieszkaniami oferowanymi w publicznym ogłoszeniu. Przydział lokalu następuje w kolejności zgodnej z datą złożenia wniosku - dodaje.

Wnioski osób oczekujących na przyznanie mieszkania komunalnego są zakwalifikowane na listę na okres 1 roku licząc od daty ich złożenia. Osoby znajdujące się na liście oczekujących mają obowiązek dokonywać aktualizacji wniosku najpóźniej w terminie 1 roku od daty złożenia wniosku lub daty dokonania poprzedniej pełnej aktualizacji. Brak aktualizacji upoważnia do wykreślenia wniosku z listy oczekujących na mieszkanie. Aktualnie lista liczy 905 pozycji.

Obecnie trwa procedura odbiorowa, a po jej zakończeniu mieszkania zostaną przekazane w zarządzanie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z.o.o.

Budowa mieszkań przy ul. Bankowej to jedno z założeń „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ruda Śląska w latach 2021-2026”. Oprócz inwestycji przy ul. Bankowej jego istotną częścią jest warty 120 mln zł plan modernizacji zasobu mieszkaniowego, obejmujący m.in. dalsze termomodernizacje budynków wielorodzinnych oraz ich przyłączanie do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Przypomnijmy, że w 2019 r. do użytku oddanych zostało 50 mieszkań w nowym, 5-kondygnacyjnym budynku przy ul. Bytomskiej 22 w dzielnicy Orzegów. Inwestycja kosztowała 8 mln zł i w całości sfinansowana została z budżetu miasta.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze