Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Nowa strażnica rośnie w oczach

12-04-2023, 13:34 Joanna Oreł

Z tygodnia na tydzień coraz bardziej postępują prace przy budowie nowej siedziby Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Niedurnego w Wirku. Obiekt ten ma być gotowy do końca roku i wszystko wskazuje na to, że nic nie zakłóci dotrzymania tego terminu, bo strażnica nabiera coraz wyraźniejszych kształtów.

Przetarg na budowę nowego obiektu został ogłoszony w lipcu ubiegłego roku, a po jego rozstrzygnięciu inwestycja ruszyła. Natomiast w lutym tego roku uroczyście podpisano akt erekcyjny oraz wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej strażnicy dla rudzkich strażaków. Inwestycja w całości finansowana ma być z budżetu państwa, a koszt wszystkich robót budowlanych ma wynieść ponad 37,5 mln zł. Teren przy ul. Niedurnego na wysokości byłej kopalni Pokój w Wirku zmienia się bardzo szybko. Dotychczas wykonano prace ziemne. – Obecnie trwają prace zbrojeniowe i murarskie. Ukończono prace związane z budową garaży, częścią techniczną JRG, częścią socjalną załogi i parter Komendy – informuje Paweł Klozy, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. – Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Przewidywana data zakończenia inwestycji planowana jest na 31 grudnia 2023 roku – dodaje.

Jednak, patrząc na obecny dojazd do terenu budowy, może pojawić się wątpliwość, w jaki sposób rozwiązana zostanie kwestia wyjazdu pojazdów na akcje z nowej strażnicy, która będzie sąsiadowała z torami tramwajowymi. – Wykonawca dokona przebudowy infrastruktury drogowej w celu bezpiecznego wyjazdu pojazdów pożarniczych do działań ratowniczogaśniczych. Na drodze zostaną zamontowane między innymi sygnalizatory świetlne – zapowiada Paweł Klozy.

Przypomnijmy, że potrzeba budowy nowej strażnicy wynikała m.in. z powodu szkód górniczych budynku obecnej komendy PSP w Wirku przy ul. Strażackiej 10 (obiekt pochodzi z początków XX wieku), a jego dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów sanitarnych, bhp i techniczno-budowlanych, jest niemożliwe. Ponadto brakuje w nim powierzchni socjalno-administracyjnej oraz garażowej, a wąskie i niskie bramy wjazdowe sprawiają, że czas wyjazdu do interwencji wydłuża się. Do tego dochodzi mała wysokość pomieszczeń garażowych, co wyklucza możliwość zamontowania wymaganej przepisami instalacji wyciągu spalin. Zbyt mały jest także plac wewnętrzny, co utrudnia organizowanie ćwiczeń i szkoleń oraz brakuje właściwego zaplecza magazynowego i warsztatowego.

Z kolei jeżeli chodzi o Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 2 przy ul. Hlonda 39 w Orzegowie, to tutaj również brakuje powierzchni garażowej, technicznej, jak i socjalnej. Między innymi są problemy z rozlokowaniem sprzętu ratowniczego – w budynku nie ma miejsca na garażowanie samochodów, biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Inwestycja przy ulicy Niedurnego przewiduje budowę nowej komendy, w której znajdzie się m.in.: 18 stanowisk garażowych dla wozów strażackich, część biurowa, sale szkoleniowe, sala sztabowa, a także salka edukacyjna „Ognik”, służąca do spotkań z dziećmi w wieku szkolnym. Powstanie też zaplecze logistyczne ze sprzętem. Budynek będzie dostosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Obiekt zostanie wyposażony w instalacje: elektryczne wysokoprądowe i niskoprądowe, wodną, kanalizacyjną, sanitarną i deszczową, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, ładowania pojazdów elektrycznych oraz fotowoltaiczną. Po zakończeniu budowy nowej strażnicy przeniosą się do niej wszyscy pracownicy rudzkiej PSP. Obecnie zatrudnia ona 97 funkcjonariuszy oraz trzech pracowników cywilnych.

Rozwija się nie tylko Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. Rudzka Ochotnicza Straż Pożarna została ujęta w wykazie planowanych zakupów samochodów ratowniczo-gaśniczych na ten rok. Na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla rudzkiej OSP przekazanych zostanie 300 tys. zł z budżetu miasta, 400 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a 350 tys. zł to będą środki finansowe przekazywane przez zakłady ubezpieczeń. W sumie daje to kwotę aż 1 mln 50 tys. zł.


Komentarze