Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Nowa siedziba Komisariatu III

07-12-2022, 21:08 Joanna Oreł

Przy ulicy Solnej w Kochłowicach powstanie nowy budynek Komisariatu III Komendy Miejskiej Policji. Pierwszym krokiem ku temu była sierpniowa zgoda Rady Miasta na dokonanie darowizn, a pod koniec października podpisano akt notarialny, na mocy którego miasto przekazało rudzkiej policji odpowiednią działkę. Ponadto przekazany został teren pod budowę parkingu dla Komisariatu II przy ul. Pocztowej w Wirku.

Dla pracujących w Komisariacie III 40 funkcjonariuszy i pracowników oraz odwiedzających interesantów warunki lokalowe są obecnie trudne. Po pierwsze pomieszczenia są zbyt małe, a po drugie budynek nie spełnia obowiązujących wymogów dotyczących standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych. Obecny komisariat ma 253 m kw. powierzchni użytkowej, natomiast nowy budynek będzie miał 486 m kw. Powierzchnia ta wynika ze stanu etatowego kochłowickiej jednostki. – Na chwilę obecną tworzony jest program inwestycyjny. Po zaakceptowaniu programu inwestycyjnego przez Komendę Główną Policji w Warszawie, KWP w Katowicach przystąpi do etapu zmierzającego do wyłonienia wykonawcy. Planowane zakończenie tego etapu przewidziane jest w pierwszym kwartale 2023 roku, a zakończenie inwestycji w zakresie budowy nowej siedziby Komisariatu Policji III w Rudzie Śląskiej przewidziane jest na przełomie roku 2023/2024 – zapowiada Arkadiusz Ciozak, oficer prasowy rudzkiej policji.

Prezydent miasta Michał Pierończyk i komendant miejski policji w Rudzie Śląskiej insp. Jarosław Dyło pod koniec października byli sygnatariuszami aktu notarialnego, na mocy którego policja stała się właścicielem działek przy ulicy Solnej i Pocztowej. Na pierwszej z pozyskanych działek obok istniejącego obecnie Komisariatu III powstanie właśnie jego nowa siedziba. – Wybudowanie nowego komisariatu stworzy godne warunki do pracy dla policjantów z rudzkiej „trójki” odpowiadające aktualnym standardom. Ta inwestycja jest niezwykle ważna również dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa i obsługi lokalnej społeczności. Jestem przekonany, że nowoczesny i odpowiednio wyposażony budynek będzie nie tylko godnym miejscem pracy i przyjęć interesantów, ale wpłynie też na jej jakość i efekty – powiedział insp. Jarosław Dyło, komendant miejski policji w Rudzie Śląskiej.

Druga działka – przy ul. Pocztowej – została przekazana rudzkiej komendzie w celu wybudowania tam parkingu dla Komisariatu II w Wirku. Jednak tak naprawdę miejsce to od lat było używane przez policjantów. – W chwili obecnej działka, którą przekazało miasto pod parking dla Komisariatu Policji II w Rudzie Śląskiej, jest użytkowana właśnie jako parking. Jego przebudowa na chwilę obecną nie jest jeszcze planowana, ze względu na inne inwestycje wymagające pilnej realizacji, takie jak budowy nowych obiektów – zapowiada Arkadiusz Ciozak.


Komentarze