Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Nietypowy rok szkolny

25-06-2021, 14:15 Joanna Oreł

 

Około 19 tysięcy rudzkich uczniów i przedszkolaków oraz prawie 2500 nauczycieli zakończyło trudny i wyjątkowy rok szkolny 2020/2021. jednostki oświatowe musiały dostosować sposób realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do ograniczeń wywołanych pandemią.

- Kończący się rok szkolny postawił przed społecznościami szkolnymi wiele trudnych wyzwań, w tym nauczanie online, czy też prowadzenie zajęć i przeprowadzenie egzaminów w reżimie sanitarnym. Z wszystkimi tymi zadaniami szkoły poradziły sobie bardzo dobrze, zwłaszcza że w tej pracy nie zabrakło zapału, zaangażowania oraz empatii – pokreśliła Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. – Serdecznie dziękuję dyrektorom, nauczycielom i pracownikom oświaty za to, że w wypełnianie swoich obowiązków wkładają ogromne serce, za ich wytrwałość i zaangażowanie. Z kolei uczniom dziękuję za rok ciężkiej pracy i nauki. Życzę im zasłużonego odpoczynku, interesujących wyjazdów oraz regeneracji sił. Mam nadzieję, że we wrześniu będą mogli wrócić z nową energią do swych szkół oraz nauczania w tradycyjnej formie – dodała.

- Ogromnie się cieszę, że w naszym mieście mamy zaangażowaną i profesjonalną kadrę nauczycielską oraz zdolnych i sumiennych uczniów. Niestety w kończącym się roku szkolnym było niewiele okazji do osobistych spotkań w placówkach oświatowych, ale mam nadzieję, że od września się to zmieni. Życzę, by nadchodzące wakacje były wypełnione promieniami słońca i pomogły zebrać siły na kolejny rok szkolny – mówi Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej, odpowiedzialna za resort oświaty.

Przypomnijmy, że w zakończonym już roku szkolnym na mocy kolejnych rozporządzeń ministra edukacji i nauki lekcje były zawieszane, a szkoły zostały zobowiązane do realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zawieszenie zajęć trwało łącznie: w przedszkolach - jeden miesiąc, w klasach I - III szkoły podstawowej - cztery miesiące, w klasach IV - VIII szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych - siedem miesięcy. Z kolei dyrektorzy rudzkich przedszkoli i szkół zawieszali zajęcia na czas oznaczony, uzyskawszy wcześniej zgodę organu prowadzącego i pozytywną opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Rudzie Śląskiej, w 24 przedszkolach oraz 28 szkołach. Ogółem zawieszono zajęcia w 259 oddziałach, w tym 93 grupach przedszkolnych oraz 166 klasach. 23 razy wystąpiła konieczność zawieszenia zajęć całej placówki, z kolei zawieszania nauki przez dyrektora uniknęło 18 placówek oświatowych.

Doświadczenie i umiejętności w zakresie kształcenia na odległość, zdobyte w pierwszej połowie 2020 r., nauczyciele wykorzystywali w pracy w kolejnym roku szkolnym, jednocześnie doskonaląc kompetencje w zakresie kreatywnego wykorzystania środowiska cyfrowego w pracy edukacyjnej, np. uczestnicząc w projekcie „Lekcja: Enter".

Realizację kształcenia na odległość wspomógł zakup 106 komputerów przenośnych przekazanych do 37 szkół. Środki na realizację zadania w wysokości prawie 250 tys. zł miasto pozyskało w ramach projektów „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +" unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Kształcenie i wychowanie rudzkich uczniów wspomagały publiczne placówki: Centrum Kształcenia Zawodowego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Młodzieżowy Dom Kultury. W ramach dodatkowych zajęć miasto sfinansowało zajęcia z wiedzy o regionie, zajęcia z poszczególnych przedmiotów, przygotowania do konkursów, olimpiad i różnego rodzaju kółka zainteresowań (teatralne, medialne, dziennikarskie, fotograficzne). We wszystkich szkołach podstawowych zapewniono opiekę wychowawczą w świetlicach szkolnych.

Miasto zapewniło także ponad 1 mln zł na transport dzieci niepełnosprawnych. Z kolei na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeń dla uczniów przeznaczono prawie 1,3 mln zł. W ramach konkursu „Zielona Pracownia” w edycji 2020 nowa sala powstała w Szkole Podstawowej nr 16, z kolei w edycji 2021 powstaną w Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3. Dodatkowo rudzkie jednostki oświatowe realizowały m.in. akcję Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, program „Posiłek w szkole i w domu” czy też kampanię edukacyjno-informacyjną „MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech - II edycja”.

W roku szkolnym 2020/2021 na oświatowe inwestycje i remonty miasto wydało kwotę ponad 3,4 mln zł, w tym: ponad 1,3 mln zł na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły, w których realizowane będzie wychowanie przedszkolne (SP 3, SP 11 S, SP 27, SP 24, SP 6), ponad 560 tys. zł na inwestycje w placówkach oświatowych, ponad 1,5 mln zł na zadania realizowane z Budżetu Obywatelskiego. Z kolei na remonty wynikające z awarii zaistniałych w rudzkich jednostkach oświatowych wydano łącznie 501 tys. zł.

 

 

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze