Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Nauczyciele z SP nr 41 na zagranicznych kursach

06-12-2018, 10:00 SP nr 41

W Szkole Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej realizowany jest projekt pt. „Kreatywność i elastyczność nauczycieli – motywowanie uczniów do nauki” finansowany z Funduszy Europejskich. W ramach projektu ośmiu nauczycieli różnych przedmiotów wzięło udział w kursach zagranicznych w Barcelonie, Florencji, Dublinie i na Malcie.

Monika Szampera – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,  uczestniczyła w kursie na temat tajników współpracy w grupie, radzenia sobie z emocjami i asertywności, poznała zabawne ćwiczenia, które zapewnią jej uczniom edukację na najwyższym poziomie. 

Aleksandra Janus -Holka  kierownik świetlicy, dzięki udziałowi w kursie na temat innowacji i kreatywności dowiedziała się, jak poprzez interaktywne i angażujące zajęcia zwiększać motywację uczniów, ustalać klasowe zasady i oceniać umiejętności złożone.

Katarzyna Porębska -nauczyciel języka polskiego, opiekun samorządu szkolnego, wzięła udział w kursie dotyczącym rozwiązywania konfliktów pomiędzy uczniami.

Grażyna Berda – nauczyciel języka angielskiego i plastyki, koordynator projektu uczestniczyła w dwóch kursach, podczas których nauczyła się wykorzystywać sztukę do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz do pomagania im w  integracji z innymi dziećmi, dowiedziała się też, jak wykorzystać sztukę do motywowania  dzieci do nauki języka obcego.

Marzena Żydek -nauczyciel j. angielskiego, drugi koordynator, wzięła udział w kursie na temat wykorzystania mediów społecznościowych do nauki j. angielskiego oraz na temat nauczania przez zabawę. Aldona Drożdzioł podczas kursu nauczyła się wykorzystywać zasoby internetowe i media społecznościowe w procesie edukacji oraz tworzyć i wykorzystywać filmy do nauczania. 

Elżbieta Garmulewicz - nauczyciel wychowania fizycznego dzięki kursowi potrafi zapobiegać agresji na lekcjach w-f oraz motywować sportowców do nauki.  

Andrzej Żydek – nauczyciel języka polskiego wziął udział w kursie o tworzeniu szczęśliwej szkoły poprzez zapobieganiu przemocy i konfliktom.

Zdobyte umiejętności pozwalają nauczycielom na prowadzenie ciekawych zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz metod terapeutycznych. Przyczyniają  się też do wprowadzania innowacji podczas lekcji i poprawienia atmosfery w klasach, a także do wzmocnienia motywacji dzieci do nauki.

W naszym zawodzie niezbędne jest stałe podnoszenie kwalifikacji  i doskonalenie warsztatu pracy. To pomaga nam uniknąć wypalenia zawodowego i popadania w rutynę, a naszym uczniom zapewnia edukację na najlepszym poziomie.


Komentarze