Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Najlepsi w rudzkiej Policji

10-07-2019, 11:43 admin

102 policjantów pełniących służbę w Rudzie Śląskiej odebrało nominacje na wyższy stopień. Z kolei 24 zostało wyróżnionych nagrodą prezydenta miasta. – Dziękuję za wasze zaangażowanie, efektywność oraz empatię – mówił wiceprezydent Krzysztof Mejer. Uroczystość została zorganizowana z okazji Święta Policji. W tym roku mija 100 lat od powołania formacji mocą ustawy sejmowej z 24 lipca 1919 roku.

- Chciałem państwu serdecznie podziękować za ten kolejny rok efektywnej pracy – powiedział wiceprezydent Mejer. – Sądząc po statystykach można odnieść wrażenie, że Policja w Rudzie Śląskiej ma coraz mniej pracy, ale wiem, że tak nie jest. Kilka lat temu zastanawiałem się, czy utrzymacie tempo osiągania coraz lepszych wyników. Dziś widzę, że jesteście coraz bardziej skuteczni, o czym też świadczy liczba funkcjonariuszy, którzy odbierają awans – mówił.

W ostatnich pięciu latach w Rudzie Śląskiej nastąpił spadek liczby wszczętych postępowań, również tych kryminalnych. Poprawiła się wykrywalność sprawców przestępstw, zniszczeń czy kradzieży samochodów. W porównaniu do lat ubiegłych wzrosło bezpieczeństwo oraz poziom utrzymania porządku publicznego. Policjanci mogą pochwalić się także dużą skutecznością w wykrywaniu przestępstw narkotykowych i gospodarczych oraz ujmowaniu ich sprawców. Każdego dnia ubiegłego roku rudzcy funkcjonariusze średnio przyjęli 68 zgłoszeń i przeprowadzili 36 interwencji. Poza tym dokonali zatrzymania 2 osób poszukiwanych i sprawców na gorącym uczynku przestępstwa, spędzili 380 godzin w służbie patrolowej, 246 razy badali stan trzeźwości, legitymowali 117 osób. Ujawnili również 38 wykroczeń, organizowali 2 spotkania profilaktyczne, w których średnio brały udziały 44 osoby.

Dobre wyniki osiągane w mieście przekładają się na ogólną sytuację Policji w kraju. – Poziom zaufania społecznego do Policji jest bardzo wysoki, wynosi 75% - mówił mł. insp. Mariusz Krzystyniak, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. – 93% Polaków cieszy się bezpieczeństwem w miejscu swojego zamieszkania, a 86% mieszkańców uważa, że Polska jest bezpiecznym krajem. Tego bezpieczeństwa nie byłoby bez was – podkreślił.

- Decyzja o tym, by zostać policjantem była najważniejsza w moim życiu – mówi mł. asp. Roman Aleksandrowicz. – Dziś wiem, jak trudna jest to praca, ile niesie ze sobą wyzwań i niecodziennych sytuacji, ale również jak cenna jest nagroda za tę służbę. To duma, że mogę nieść pomoc, zapobiegać tragediom czy ratować czyjeś zdrowie – mówi. – Cieszę się, że mogę pracować w moim rodzinnym mieście, w którego komendzie służę od 11 lat. Znam specyfikę tego miejsca, mieszkańców, ich problemy, co na pewno ułatwia mi wykonywanie zadań – podkreśla.

Rudzka Komenda Policji może liczyć na owocną współpracę z miastem. Tylko w ubiegłym roku jej działania zostały dofinansowane kwotą blisko 400 tys. zł. Z puli tej 150 tys. zł przekazano na remont i modernizację Komisariatu nr V, 130 tys. zł na dofinansowanie do zakupu 4 radiowozów, 100 tys. zł na realizację służb ponadnormatywnych. Z kolei za 14 tys. zł zakupiono urządzenie do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu Dräger Alcotest 9510 IR. – Na pewno tę dobrą współpracę będziemy kontynuować i na ile to tylko możliwe, miasto będzie wspierać działania rudzkiego garnizonu – podkreślił wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Warto dodać, że policjanci prowadzą wiele akcji społecznych, np. „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Bezpieczny Senior”, „Nie dla prędkości”, „Bezpieczne wakacje”, „Trzeźwa DTŚ” czy „Z młodym kierowcą po doświadczenie”. W sumie w ubiegłym roku w ramach działań z zakresu profilaktyki zorganizowano 640 spotkań, głównie z dziećmi, młodzieżą oraz seniorami, w których brało udział ponad 16 tys. mieszkańców.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze