Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

N-S-ką na północ!

25-07-2023, 12:11 admin

Rusza rozbudowa trasy N-S dalej w kierunku północnym. Dziś została podpisana umowa na wykonanie pierwszego odcinka tej drogi – od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Magazynowej. Oprócz budowy 600 m odcinka trasy zakres inwestycji obejmuje budowę ronda turbinowego przy ul. Magazynowej oraz przebudowę tej ulicy na odcinku 400 m. W ramach inwestycji wybudowana ma zostać także kanalizacja, chodniki, ścieżka rowerowa oraz oświetlenie. Realizacja tego zadania dofinansowana zostanie kwotą 57,4 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (edycja druga). Natomiast całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie ok. 60,5 mln zł.

- Prowadzona od kilku lat budowa trasy N-S i docelowe połączenie nią Drogowej Trasy Średnicowej z autostradą A4 to kluczowe przedsięwzięcie drogowe w mieście - podkreśla prezydent Michał Pierończyk. – Mieszkańcy północnych dzielnic, tj. Rudy, Orzegowa i Goduli codziennie odczuwają skutki wzmożonego ruchu od strony Bytomia w kierunku DTŚ. Przedłużenie trasy na północ pozwoli na rozwiązanie tych problemów, dodatkowo to także szansa na otwarcie kolejnych terenów inwestycyjnych - dodaje.

Docelowy projekt trasy N-S od DTŚ do granicy z Bytomiem składa się z czterech odcinków: od węzła DTŚ do ul. Magazynowej, od ul. Magazynowej do ul. Orzegowskiej, od ul. Orzegowskiej do ul. Piastowskiej i od ul. Piastowskiej do ul. Karola Goduli. Umowa, którą właśnie podpisało miasto z firmą Drogopol, dotyczy pierwszego odcinka. Inwestycja możliwa jest dzięki pozyskaniu przez magistrat 57,4 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (edycja druga).

Czas realizacji inwestycji to 20 miesięcy od chwili podpisania umowy. Trzeba jednak założyć, że w okresie zimowym, tj. od 15 grudnia do 15 marca, wykonawca nie ma obowiązku prowadzenia robót budowlanych.

Przypomnijmy, że od prawie dwóch lat trwa budowa kolejnego etapu trasy N-S w kierunku południowym. Obejmuje ona odcinek od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej wraz z węzłem, przebudowę ul. Bielszowickiej od wspomnianego węzła do ul. 1 Maja, rondo na skrzyżowaniu tych dwóch ulic oraz odcinek ul. 1 Maja od ul. Bielszowickiej do ul. Gabora.

Na ukończeniu jest budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi, a także budowa oświetlenia ulicznego. Ponadto przebudowano już sieci uzbrojenia podziemnego branży teletechnicznej, sanitarnej i elektroenergetycznej. Bezpośrednio na trasie N-S zakończono roboty w zakresie budowy obiektów inżynierskich oraz nasypów drogowych, wykonano także część nawierzchni z masy asfaltowej.

Obecnie trwają prace wykończeniowe związane budową przepustu w ciągu ulicy 1 Maja nad Potokiem Bielszowickim. Prowadzone są także roboty związane z budową ronda na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Bielszowickiej, a także przebudową ulicy 1 Maja. Na trasie głównej N-S trwają roboty związane z budową ekranów akustycznych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowania poziomego oraz prace wykończeniowe ścieżki rowerowej i chodników.

Po zakończeniu prac związanych z budową przepustu w ciągu ulicy 1 Maja nad Potokiem Bielszowickim i uzyskaniu decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu, konieczne będzie jeszcze rozebranie obiektu tymczasowego oraz bypassu, po którym obecnie odbywa się objazd ulicy 1 Maja. Tutaj kierowcy nadal muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym, spowodowanymi zwężeniem jezdni ul. 1 Maja. Czasowe zmiany organizacji ruchu będą występować na tym odcinku do momentu ukończenia zadania, czyli do listopada 2023 roku.

Do tej pory powstały już trzy odcinki trasy N-S. Mają one długość ok. 3,4 km. Pierwszy został przekazany do użytkowania na początku 2013 r. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Jego budowa kosztowała ponad 48 mln zł. Kolejny odcinek do użytkowania przekazany został w sierpniu 2016 r. Prowadzi on od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Wraz z tą inwestycją dodatkowo wykonane zostało 1,5 km drogowego połączenia ul. Bukowej z ul. ks. Niedzieli. Ta inwestycja kosztowała ponad 60 mln zł. Trzeci etap trasy N-S do użytku oddany został jesienią 2018 r. Odcinek o długości 1,4 km przebiega od ul. Bukowej do ul. Kokota. Jego realizacja kosztowała blisko 54 mln zł. Na budowę wszystkich odcinków miasto pozyskało unijne dofinansowanie. Pierwszy etap został dofinansowany kwotą ponad 36 mln zł, drugi i trzeci fragment kwotą około 82 mln zł.


Komentarze


26-07-2023, 21:59
Mieszkanka Słowiańskiej napisał(a):

Co ze zwierzętami które zamieszkują teren od Dpd do magazynowej , gdzie zostaną posadzone nowe drzewa? bo przecież tam będzie wycinka