Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

MP nr 47 otrzymało certyfikat „Przedszkole Patriotów”

28-12-2023, 10:11 Joanna Oreł

Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi z Bykowiny jako jedna z kilku placówek oświatowych w naszym mieście otrzymało certyfikat „Przedszkole Patriotów” Śląskiego Kuratorium Oświaty, które we współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach było organizatorem wojewódzkiego projektu edukacyjnego „Szkoła Patriotów/Przedszkole Patriotów”.

Jego celem było przede wszystkim pielęgnowanie poczucia tożsamości narodowej, propagowanie wiedzy i pamięci o ważnych dla kraju oraz regionu osobach, wydarzeniach i miejscach, które zapisały się na kartach polskiej historii. Miały temu służyć działania w zakresie m.in. opieki nad żyjącymi uczestnikami różnych wydarzeń historycznych oraz wybranymi miejscami pamięci i ich bohaterami, a także opracowania informacji na temat konkretnych osób, zdarzeń czy miejsc oraz ich upowszechnianie.

W projekcie wzięły udział 222 placówki. Uhonorowano 147 szkół oraz 37 przedszkoli w województwie śląskim, które wpisano do specjalnego rejestru, a ich starania i działania oceniła kapituła. Każda z placówek, które otrzymały tytuł, mogą się nim posługiwać np. podczas uroczystości.

– Otrzymany tytuł „Przedszkole Patriotów” to dla nas ogromne wyróżnienie i zaszczyt, a jednocześnie zwieńczenie naszych działań na rzecz przywracania i podtrzymywania wśród naszych wychowanków pamięci o ważnych dla historii naszej Ojczyzny bohaterach i dziejach – mówi Jolanta Mitas, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi. – Dziękuję przedszkolakom, rodzicom i pracownikom przedszkola, w tym koordynatorkom projektu – nauczycielkom Karolinie Pindel i Patrycji Lomani – za ogromne zaangażowanie w jego realizację – dodaje.

– Wzrastanie w umiłowaniu i poszanowaniu ojczyzny, zamiłowaniu do regionu i kultywowanie tradycji polskich oraz śląskich jest jedną z podstawowych treści, które realizujemy w naszej placówce – podkreśla Jolanta Mitas. – Realizujemy je przez cały rok szkolny, a w związku z przystąpieniem do projektu dodatkowo objęliśmy opieką Pomnik Powstańców Śląskich, znajdujący się przy ulicy 11 Listopada w Rudzie Śląskiej. W sposób szczególny obchodziliśmy święto 3 maja i rocznicę wybuchu Powstań Śląskich. Ponadto wychowankowie wraz z rodzicami wzięli udział w zorganizowanym dla nich konkursie fotograficzno-plastycznym pt. „Dziękujemy Wam za Wolną Polskę” – dodaje.

Wraz z certyfikatem każda z placówek otrzymała również ziarno niepodległości. Jest nim specjalna odmiana fasoli – „fasola niepodległości” ze znamieniem przypominającym orzełka oraz bandolier dla przedszkolnego pocztu flagowego.


Komentarze