Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

MOPS znosi część ograniczeń

06-07-2020, 11:50 admin

Od 6 lipca br. zostają częściowo zniesione ograniczenia w funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Wejście główne do budynku zostaje otwarte, jednak dostęp do poszczególnych biur pozostaje ograniczony. Wszelkie sprawy załatwiane są na parterze w Dziale Obsługi Stron.

Jednocześnie dla osób, które nie mają potrzeby osobistego kontaktu z pracownikiem Ośrodka, pozostaje skrzynka podawcza wewnątrz budynku, do której można wrzucać korespondencję na dotychczasowych zasadach.

Na terenie Ośrodka obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Planowane do wypłaty w miesiącu lipcu br. zostaną wypłacone w następujących terminach:

  • świadczenia wychowawcze (500+) zostaną wypłacone w dniach 13 i 14 lipca br. (bieżący okres świadczeniowy dla świadczenia 500+ trwa do 31.05.2021 roku; nie ma konieczności składania wniosków ponownie przez osoby, które mają już ustalone prawo do tego świadczenia);
  • zasiłki pielęgnacyjne zostaną wypłacone 7 lipca br.;
  • pozostałe świadczenia opiekuńcze, tj. świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna zostaną wypłacone w dniach 24 i 27 lipca br.;
  • zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczenie rodzicielskie zostaną wypłacone w dniach 16 i 17 lipca br.;
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostaną wypłacone w dniach 21 i 22 lipca br.;
  • świadczenia z pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe, zasiłki celowe, zasiłki okresowe) są wysłane na konta bankowe lub przekazem pocztowym na bieżąco.

Talony i bony żywnościowe są wydawane zgodnie z terminem (we wtorki i czwartki) w Dziale Obsługi Stron w siedzibie Ośrodka przy ul. Markowej 20. Klienci będą informowani telefonicznie, w jakim dniu i o której godzinie muszą się zgłosić po ich odbiór.

Podczas odbioru talonów/bonów należy bezwzględnie zachować środki ostrożności oraz zastosować się do zaleceń pracowników.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze