Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

MOPS aktywizuje

31-05-2012, 15:06 Monika Herman - Sopniewska

110 tysięcy złotych dla miasta pozyskane przez MOPS z Ministerstwa. Ośrodek po raz kolejny otrzymał wsparcie finansowe na realizację programu aktywizacji społecznej osób bezrobotnych w ramach dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Spośród 33 miast biorących udział w konkursie „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2012” wyłoniono 24 najlepsze merytorycznie inicjatywy projektowe. Wśród nich znalazła się także Ruda Śląska, otrzymując na realizację zadania dotację w kwocie 110.000 zł. Rudzki projekt ponownie został oceniony jako jeden z najlepszych spośród wszystkich miast i gmin ubiegających się o dotację.

 Projekt, którego autorem i realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zakłada kompleksową pomoc mieszkańcom Rudy Śląskiej zagrożonym wykluczeniem społecznym, w szczególności z powodu bezdomności lub zagrożenia bezdomnością oraz bezrobocia. Inicjatywa będzie realizowana dwutorowo. Korzyści odniesie bezpośrednio 48 osób oraz cała społeczność lokalna. Nastąpi poprawa stanu i zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego we wskazanych przez miasto 10 lokalach socjalnych oraz 2 mieszkaniach chronionych oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, będących klientami pomocy społecznej. Wezmą one udział w cyklu zajęć z zakresu aktywizacji społeczno - zawodowej w Klubie Integracji Społecznej, będącym działem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Po ukończonych zajęciach realizowane będą prace społecznie użyteczne na terenie miasta. Zakres prac będzie obejmował prace porządkowe na terenie Rudy Śląskiej, m.in. odśnieżanie w okresie zimowym, sprzątanie otwartych terenów czy likwidację nielegalnych wysypisk śmieci. Projekt ma przyczynić się do wzmocnienia dyscypliny i nabycia nawyków pracowniczych u jego uczestników, co w perspektywie umożliwi im zaistnienie na otwartym rynku pracy. Pozwoli także na poprawę wizerunku miasta poprzez sukcesywne porządkowanie najbardziej zaniedbanych terenów.

W założeniu prowadzone działania mają wpłynąć na poprawę wizerunku osób bezrobotnych, korzystających z pomocy MOPS, zwiększenie solidarności społecznej poprzez włączanie uczestników społeczności do pracy w okolicach swojego najbliższego miejsca zamieszkania, a także rozwój tzw. odpowiedzialności obywatelskiej za stan miasta.

- Kładziemy nacisk na podejmowanie pracy przez klientów pomocy społecznej, aby jeśli to tylko możliwe –w zależności od stanu zdrowia – nie nastawiali się na korzystanie z zasiłków. Dzięki mocnemu wsparciu w tej dziedzinie ze strony pani prezydent Grażyny Dziedzic, osiągamy widoczne efekty w postaci wyremontowanych mieszkań, uprzątniętych dzikich wysypisk śmieci, wymalowanych szkół, instytucji i wszelkich zleconych prac, które kogą przysporzyć miastu oszczędności. Korzystając z okazji szczególnie chciałbym podziękować Straży Miejskiej za szeroką współpracę i zaangażowanie, ale także Wydział Gospodarki Komunalnej i Wydziałowi Lokalowemu UM Ruda Śląska oraz MPGM- owi i Powiatowemu Urzędowi Pracy i wszystkim współpracownikom – mówi w rozmowie z WR Krystian Morys, dyrektor MOPS w Rudzie Śląskiej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w podobnych konkursach organizowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej bierze udział od 2007 r., systematycznie otrzymując dotacje. Dotychczas udało się otrzymać łącznie 615.000 zł.


Komentarze