Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Młodzieżowa Rada Miasta kończy kadencję

20-06-2023, 13:11 JO

Młodzieżowa Rada Miasta zakończyła X kadencję. 41 radnych przez dwa lata reprezentowało uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. – Dziękuję młodym radnym za pracę, zaangażowanie, realizację różnych ciekawych inicjatyw – mówi prezydent Michał Pierończyk. – Myślę, że to doświadczenie przyniosło młodzieży wiele dobrego i zaprocentuje w przyszłości – dodaje. Wybory do kolejnej MRM odbędą się już we wrześniu br.

Młodzieżowa Rada Miasta ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Radni współpracują m.in. przy opracowywaniu i realizacji dokumentów strategicznych miasta na rzecz młodzieży oraz angażują się w różne akcje. Podczas ostatniej kadencji MRM zorganizowała akcję rozdawania choinek w zamian za karmę  dla zwierząt przebywających w rudzkim schronisku Fauna czy zbiórkę darów dla dzieci przebywających w szpitalu. Po 3-letniej przerwie MRM zorganizowała również konkurs „O rudzki mikrofon”.

Pierwszą przewodniczącą ustępującej MRM była Sylwia Pieter z IV Liceum Ogólnokształcącego, której mandat radnej wygasł po zakończeniu nauki w szkole średniej. Kolejnym przewodniczącym został  Paweł Małyska z Zespołu Szkół nr  6. - Organizacja takich wydarzeń wymaga zaangażowania, ale przynosi wiele satysfakcji i pozostawia piękne wspomnienia – mówi Paweł Małyska, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta. – Nie tylko udział w obradach czy spotkaniach z przedstawicielami władz samorządowych jest bezcennym doświadczeniem. Realizowaliśmy akcje, które wymagały od nas różnych umiejętności, dzięki czemu uczyliśmy się nowych rzeczy i poznaliśmy zasady funkcjonowania miasta – podkreśla. – Dziękuję wszystkim, którzy wsparli nasze działania i  zachęcam koleżanki i kolegów do zaangażowania się w działalność MRM – dodaje.

Warto dodać, że na ostatniej sesji Rady Miasta Ruda Śląska został uchwalony nowy statut MRM. Według przepisów czynne i bierne prawo wyborcze mają uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy są mieszkańcami Rudy Śląskiej. Takie prawo nadano również młodym rudzianom uczącym się poza granicami naszego miasta. Z kolei uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych nie będą mogli być członkami MRM, co oczywiście nie oznacza, że nie będą mogli z nią współpracować.

Obwody wyborcze będą powoływane tak jak dotychczas, czyli w szkołach. Będzie jednak utworzony dodatkowy obwód w siedzibie urzędu miasta. Swoje głosy będą tam oddawać młodzi rudzianie uczący się poza Rudą Śląską. Nad wyborami do MRM będzie czuwała Miejska Komisja Wyborcza. W jej skład wejdzie 2 przedstawicieli prezydenta miasta, 2 przedstawicieli rady miasta oraz 1 przedstawiciel ustępującej MRM.

Nowością jest również inicjatywa uchwałodawcza przyznana Młodzieżowej Radzie Miasta. Młodzi radni będą mogli zgłaszać nie tylko pomysły i propozycje, ale także konkretne projekty uchwał. Wnioski będą składać za pośrednictwem prezydenta miasta.

- Myślę, że nowe przepisy, które wejdą w życie od września br., gdy zostanie powołana nowa Młodzieżowa Rada Miasta, zintensyfikują pracę młodych ludzi na rzecz naszego miasta. Ich głos jest bardzo ważny, a inicjatywy cenne, więc mam nadzieję na jeszcze bardziej owocną współpracę – mówi Michał Pierończyk, prezydent miasta.

Młodzieżowa Rada Miasta Ruda Śląska została powołana w 2002 roku na podstawie uchwały Rady Miasta. Jest reprezentacją uczniów szkół ponadpodstawowych, z których każda może mieć w Radzie dwóch przedstawicieli wybieranych przez uczniów. Radni wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępców i sekretarza, a także komisje i zespoły. Młodzi radni reprezentują interesy dzieci i młodzieży wobec instytucji rządowych, pozarządowych oraz samorządowych. Wykonując swoje zadania współpracują ze szkołami i samorządami uczniowskimi, działają na rzecz ochrony praw i godności ucznia, debatują nad rozwiązaniami dla dzieci i młodzieży oraz organizują akcje skierowane do młodych ludzi. Poprzednie wybory do Młodzieżowej Rady Miasta zostały przeprowadzone 28 września 2019 roku. Kandydowały wtedy 102 osoby, a frekwencja wyborcza wyniosła 91 %.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze