Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Miliony dla organizacji pozarządowych

13-02-2020, 14:55 Joanna Oreł

Prawie 5,5 mln zł na inicjatywy sportowe, 150 tys. zł na działania dla seniorów oraz kobiet i tyle samo na promocję społeczeństwa obywatelskiego, a także kilkaset tysięcy złotych na zadania związane ze wsparciem i aktywizacją osób niepełnosprawnych. To tylko niektóre z możliwości wsparcia dla organizacji pozarządowych w ramach konkursów organizowanych przez samorząd województwa śląskiego. To szansa między innymi dla tych, na działalność których brakuje pieniędzy w tegorocznym budżecie miasta. O możliwościach uzyskania dofinansowania rozmawiamy z Urszulą Koszutską, radną Sejmiku Województwa Śląskiego, która należy do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego.

– Na początku powiedzmy może, o co chodzi w programie?
– Aby był możliwy zrównoważony rozwój całego województwa śląskiego, konieczne jest współdziałanie samorządu i administracji oraz sektora pozarządowego. Mam tutaj na myśli m.in. rozwój inicjatyw, wyrównywanie szans i integrację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie aktywności obywatelskiej mieszkańców województwa śląskiego, czy promowanie województwa jako miejsca sprzyjającego aktywności jego mieszkańców. Organizacje pozarządowe są jednym z filarów społeczności lokalnych i bez nich nie byłaby możliwa realizacja większości inicjatyw oddolnych, stąd też co roku uchwalamy Program współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi. Tym razem zaplanowaliśmy 21 konkursów.

– Kto może z nich skorzystać oraz w jaki sposób?
– Wszystkie organizacje pozarządowe, które zamierzają realizować zadania związane z tematyką konkursu. Ta ogłaszana jest wraz z rozpoczęciem terminu naboru wniosków. I tak – obecnie trwa konkurs „Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora” i „Śląskie. Dla Kobiety” oraz w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego”. Jest on adresowany do organizacji, które np. wspierają i aktywizują seniorów lub zajmujących się profilaktyką onkologiczną kobiet. Wnioski można składać do 24 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Co ważne – jeżeli ktoś ma problem z ich wypełnieniem, może skorzystać ze wsparcia Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (nr tel. 32 342-22-30) lub Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor” (tel. 32 248-77-86), o czym podczas ostatniej sesji Rady Miasta mówił wiceprezydent Michał Pierończyk.

– Ale na tym nie koniec…
– Wszystkie konkursy zostaną ogłoszone w pierwszym kwartale tego roku. Warto więc śledzić stronę internetową ngo.slaskie.pl, gdzie podany jest szczegółowy harmonogram. Oferujemy naprawdę sporo możliwości na pozyskanie środków m.in. na inicjatywy sportowe. Mamy np. prawie 4,5 mln zł na zadania w dziedzinie kultury fizycznej do wykorzystania do 16 grudnia tego roku. Przewidziano również wsparcie organizacji 100-lecia powstania klubów Grunwald Ruda Śląska oraz Wawel Wirek. Mamy także zaplanowanych do ogłoszenia kilka konkursów związanych z profilaktyką uzależnień oraz wsparciem osób niepełnosprawnych. Warto wspomnieć o tym, że Program współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi ogłaszany jest co roku. Jest to więc możliwość sięgnięcia po długofalowe wsparcie.


Komentarze