Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Mieszkańcy Goduli, Orzegowa i Rudy spotkali się z prezydentem

22-11-2022, 12:55 AW

Za nami kolejne spotkania z mieszkańcami. 17 listopada prezydent Michał Pierończyk odpowiadał na pytania mieszkańców Orzegowa i Goduli. Z kolei w poniedziałek (21.11) przyszła kolej na mieszkańców Rudy.

Tradycyjnie na początku spotkania zaprezentowana została aktualna sytuacja finansowa miasta oraz bieżący stan realizacji inwestycji, szczególnie tych dzielnicowych. Wśród najważniejszych problemów mieszkańcy zwracali uwagę na zły stan chodników i nawierzchni dróg m.in. przy ulicach Lipa, Waniora, Hlonda, Starej co w połączeniu z niedostatecznym oświetleniem po zmroku, stwarza zagrożenie zwłaszcza dla osób niesprawnych ruchowo i starszych. Dla tych uciążliwe są zbyt wysokie krawężniki czy słabo oznakowane przejścia dla pieszych. Odpowiadając, wiceprezydent Jacek Morek obiecał wszystkie te uwagi przekazać Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz sukcesywnie w miarę możliwości poprawiać jakość jezdni i chodników.

Przeciążona ulica Karola Goduli i wykluczenie komunikacyjne to kolejne tematy podejmowane podczas spotkania. Szansę na poprawę tej sytuacji prezydent Pierończyk widzi w kontynuowaniu budowy trasy N-S. Dalsze prace związane z tą inwestycją przewidziane są w pierwszym kwartale 2023 roku. Kolejnym zgłoszonym problemem była komunikacja miejska, brak wiat na przystankach oraz niepunktualność autobusów. Mieszkańcy informowali, że zgłaszają opóźnienia do organizatora komunikacji miejskiej, ale niestety sytuacja się nie poprawia. Wiceprezydent Jacek Morek poprosił, by przesyłane drogą elektroniczną skargi, kierować również do wiadomości Urzędu Miasta, co stworzy możliwość dodatkowej interwencji.

Sprawą niepokojącą wszystkich chyba rudzian jest gospodarka śmieciowa i ponoszone z jej tytułu wydatki. Mieszkańcy ulicy Waniora zgłaszali podrzucanie śmieci na teren osiedlowych placyków gospodarczych  przez osoby spoza osiedla, a nawet spoza miasta. Jedno z pytań dotyczyło szansy na powołanie rad dzielnic. - Pomijając aspekt finansowy takiego rozwiązania, który jest ważny, ale nie przesądzający, mamy silne dzielnice, świadome swoich odrębności. Rady dzielnic utrudniałyby proces konsolidacji dzielnic w jedną całość, organizm, połączony czymś więcej niż tylko granicami - mówił prezydent Michał Pierończyk. - Każda z dzielnic ma swoich radnych, warto ich znać i wykorzystywać ich możliwości sprawcze – dodał.

W Rudzie spotkanie również rozpoczęto od podsumowania zrealizowanych inwestycji, takich jak remont nawierzchni DTŚ na odcinku od ul. 1 Maja do trasy N-S w kierunku Świętochłowic, remont chodnika przy ul. Mickiewicza, remont nawierzchni ulicy Wylężoła 2 i 4 oraz naprawę ogrodzenia przy SP nr 28. Wśród zrealizowanych już inwestycji trzeba wymienić opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkołach Podstawowych nr 41 i 35. W trakcie realizacji są obecnie m.in. przebudowa ulic Wolności i Janasa, termomodernizacje budynków przy ulicach Janasa 21, Pl. Chopina 3, Zabrzańskiej 23 i Szczęść Boże 62. W dzielnicy Ruda trwa także budowa mieszkań komunalnych przy ulicy Bankowej, parkingu przy Szkole Podstawowej nr 3 (realizacja z budżetu obywatelskiego) i dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 35 do wymogów przeciwpożarowych.

W Rudzie tradycyjnie na spotkaniu pojawiło się sporo mieszkańców zainteresowanych sprawami dzielnicy. Pytania dotyczyły m.in. inwestycji, poprawy infrastruktury, drzew oraz renowacji zabytków. Mieszkanka ulicy Orzegowskiej pytała o możliwość doświetlenia przejścia dla pieszych przy tej ulicy. - To problem dotyczący całego miasta. Zgłoszenia tego typu mamy z różnych dzielnic, będziemy przyglądać się tym miejscom razem z Komisją Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i reagować - zapewniał wiceprezydent Jacek Morek.

Kolejne zgłoszenie dotyczyło weryfikacji budynków wpisanych do rejestru zabytków. Zdaniem mieszkanki zgłaszającej problem, wiele budynków nie powinno się w nim znaleźć, a wpis niesie za sobą wiele komplikacji dla właścicieli takich obiektów. Wiceprezydent Aleksandra Skowronek obiecała, że zarząd miasta przyjrzy się tej sprawie. Mieszkańcy byli także zainteresowani losem obiektów handlowo-usługowych przy skrzyżowaniu ulic Zabrzańskiej i Wolności oraz Starej Piecowni. - To obiekty prywatne i miasto nie ma możliwości decydowania o ich losach - mówił prezydent miasta. - Możemy jedynie apelować do ich właścicieli – dodał.

Mieszkańcy zwrócili się do zarządu miasta z prośbą o zgłoszenie firmie wykonującej remont ulicy Wolności, aby lepiej oznakowano tymczasowe przejścia dla pieszych. Zwrócono też uwagę na sygnalizację świetlną przy skrzyżowaniu Zabrzańskiej i Narcyzów. Zdaniem zgłaszającego mieszkańca, powoduje ona większe korki niż jej brak i niepotrzebnie działa w nocy, kiedy ruch w tym rejonie jest niewielki. Sprawa również trafi do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Do komisji skierowana zostanie także sprawa progu zwalniającego przy wjeździe w ulicę Brańskiego od strony ronda. Mieszkańcy zwrócili ponadto uwagi dotyczące przycinki drzew przy ulicy Żeromskiego, braku ławek i wiaty przystankowej przy ulicy Norwida, właściwego oznakowania ścieżki rowerowej przy ulicy Mickiewicza i dalszych prac rewitalizacyjnych w parku Gorgol. Zgłosili ponadto prośbę o wykonanie miejsc parkingowych w miejsce obecnego pasa zieleni przy ulicy Magnolii. Prezydent i jego zastępcy odnotowali wszystkie zgłoszenia i zapewniają, że będą na nie reagować tak szybko, jak to możliwe.

 


Komentarze