Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Michał Pierończyk przedstawił swój program wyborczy

19-03-2024, 21:55 Joanna Oreł

Za nami konwencja wyborcza obecnie urzędującego prezydenta Michała Pierończyka. Kandydat podsumował dotychczasowe 1,5 roku rządów i zrealizowane w tym czasie zmiany oraz zaprezentował swój program wyborczy. Przedstawiono także kandydatów na radnych z ramienia KWW Michała Pierończyka.

– Kończy się krótka, bardzo intensywna i niepełna kadencja. Dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu udało nam się zrealizować naprawdę ważne dla nas, ale przede wszystkim dla mieszkańców i miasta – inwestycje – mówił do zebranych kandydatów Michał Pierończyk. – Było to dobrze przepracowane 1,5 roku – dodał.

Program wyborczy kandydata na prezydenta Rudy Śląskiej, podobnie jak w poprzednich, przedterminowych wyborach, ma opierać się na czterech filarach.

Filar BudujeMY ma oznaczać poprawę warunków mieszkaniowych (w planach jest budowa 200 mieszkań komunalnych i remonty pustostanów) i rozwój infrastruktury (budowa kolejnych odcinków trasy N-S, przygotowanie koncepcji obwodnicy Kochłowic, przebudowa ulic, budowa parkingów, kanalizacji deszczowej czy garaży). Kolejny filar to DbaMY. Pod tym hasłem kryje się ochrona dziedzictwa, czyli m.in. rewitalizacja Wielkiego Pieca Huty „Pokój” oraz Szybu Franciszek, a także zagospodarowanie terenów po kopalni Pokój pod zabudowę mieszkaniową oraz instalacje energii odnawialnej.

Trzecie hasło brzmi DziałaMY, co oznacza m.in. podwyższenie dofinansowania do pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych i klubach dziecięcych, budowę i modernizację placów zabaw przy szkołach i przedszkolach, wprowadzenie programu stypendialnego dla utalentowanych uczniów. Kandydat Michał Pierończyk planuje też m.in. wprowadzić program ,,Bezpieczny Senior” oraz powrócić do organizacji Dnia Seniora, a także zastosować ulgi podatkowe dla mieszkańców, którzy dopełnili obowiązku meldunkowego. W ramach tego filaru zawarto też obietnicę dokończenia remontu hali w Halembie oraz wyremontowania oddziału położniczego w Szpitalu Miejskim. Ostatni filar to ZazieleniaMY. Tutaj zapowiedziano m.in. planowane już wcześniej zmiany na Placu Jana Pawła II oraz rewitalizację skwerów i placów. Ogłoszono też hasło kampanii Michała Pierończyka – ,,Najważniejsze są Rudzkie spraWY”.


Komentarze