Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Michał Pierończyk: Bo najważniejsze są rudzkie spraWY

02-04-2024, 15:19 JO

– Jaki jest najmocniejszy punkt Pana programu wyborczego? Czym zamierza Pan przekonać do siebie rudzian?
– Siłą mojego programu jest przede wszystkim to, że jest on możliwy do zrealizowania, skalkulowany i dopasowany do możliwości finansowych naszego miasta. Chcemy budować mieszkania komunalne, kolejne odcinki trasy N-S, place zabaw, zadbać o nasze dziedzictwo, czy też tworzyć miejsca rekreacji. Będziemy nadal ciężko pracować na rzecz mieszkańców i miasta. Pragniemy realizować realne projekty i być uczciwymi wobec mieszkańców, zobowiązując się do ich wykonania. Raz już zrealizowałem swój program wyborczy. Zrobię to ponownie.

– Od kilku lat mówi się o trudnej sytuacji finansowej samorządów. Jakie ma Pan konkretne pomysły dla Rudy Śląskiej na wzmocnienie finansów i pozyskiwanie środków?
– Liczę na to, że będziemy partnerem dla rządu w kwestiach związanych z reformą finansów samorządów. Od roku apeluję o realizację czterech postulatów, które w sposób znaczący mogą usprawnić działanie samorządów oraz – co najważniejsze – wpłyną na odciążenie budżetu miasta. Dzięki temu będziemy mogli „zaoszczędzone” środki finansowe przesunąć na inne ważne dla mieszkańców i miasta sprawy. Chodzi mi o ujednolicenie zasad przekazywania gminom udziału w podatku ryczałtowym, zwiększenie udziałów samorządów w podatku PIT, wprowadzenie dotacji rozwojowej w postaci zwrotu równowartości podatku VAT od inwestycji oraz zwiększenie subwencji oświatowej. Dodatkowo chcemy zwiększyć wpływy do budżetu poprzez zachęcanie do zameldowania w mieście oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi.

– Jako miasto stoimy przed widmem transformacji energetycznej (tj. wygaszaniem kopalń). Czy ma Pan alternatywę dla osób, które będą musiały przekwalifikować się na rynku pracy?
– Będziemy mieć wiele propozycji dla osób, które będą musiały zmienić pracę. Na terenie Wielkiego Pieca uruchomimy Regionalne Centrum Kompetencji, w którym firmy szkoleniowe będą pomagały w przekwalifikowaniu się mieszkańców pracujących obecnie w branży okołogórniczej. To bardzo ważne, bo Ruda Śląska wciąż jest największą gminą górniczą w Unii Europejskiej, co wiąże się z ogromną skalą przeobrażeń oraz zmianą profilu gospodarczego miasta. Te zmiany już się dzieją, ale dzięki niskiemu bezrobociu, które wynosi u nas jedynie 2,7 proc. i dobrej sytuacji na rynku pracy, nie odbywa się to tak boleśnie, jak w latach 90. Obecnie w dwóch ruchach kopalni „Ruda” pracuje ok. 5000 osób, z czego około 4000 to mieszkańcy naszego miasta. Do tego jeszcze dochodzą miejsca pracy w branży okołogórniczej. Już cztery lata temu wraz z innymi samorządami z gmin górniczych apelowaliśmy do rządu o zwołanie „Śląskiego Okrągłego Stołu”. Niestety skończyło się na kilku spotkaniach. My jednak robimy swoje, by transformacja tworzyła podstawy dla rozwoju miasta. Wśród wielu naszych pomysłów, które rekomenduje także Bank Światowy, jest zagospodarowanie terenów po kopalni „Pokój” na inwestycje mieszkaniowe i odnawialne źródła energii. Do ponownego odzyskania są też tereny po dawnej kopalni PolskaWirek. Z kolei budując kolejne odcinki trasy N-S, otwieramy nowe tereny inwestycyjne, w których powstaną miejsca pracy.

– A co chce Pan zaoferować młodym – aby po pierwsze nie traktowali miasta jako ,,sypialni”, a po drugie ściągnąć kolejnych?
– Chcemy zapewnić młodym dobre warunki do życia w naszym mieście i dobry start w dorosłość. Dlatego planujemy budowę kolejnych 200 mieszkań komunalnych i zatroszczymy się o właściwe zagospodarowanie terenów po kopalni „Pokój”, żeby mogła powstać tam zabudowa mieszkaniowa. Ponadto podwyższymy kwotę dofinansowania do pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych, co będzie dla budżetu bardziej korzystne niż budowa nowych, a poza tym daje przedsiębiorcom możliwości rozwoju. Wprowadzimy też ulgi podatkowe dla mieszkańców, którzy dopełnili obowiązku meldunkowego. Zadbamy także o tereny zielone, przebudujemy rynek, skwery i place, tworząc miejsca rekreacji dla całych rodzin. Poza tym wierzę, że przebudowa Wielkiego Pieca na cele m.in. turystyczne pobudzi centrum miasta, więc powstaną tam nowe miejsca do spędzania wolnego czasu z rodziną czy przyjaciółmi.

– Jakie byłyby Pana pierwsze decyzje, jeżeli wygrałby Pan wybory na prezydenta Rudy Śląskiej?
– Chciałbym jak najszybciej rozpocząć wprowadzanie swojego programu wyborczego w życie. Jest wiele do zrobienia. Otwierają się nowe możliwości, jeśli chodzi o środki unijne oraz rządowe i jesteśmy gotowi, by po nie sięgnąć. Mamy gotowe projekty, więc będzie co robić przez kolejne lata.

Wiek: 46 lat
Wykształcenie: wyższe, prawnicze
Miejsce zamieszkania: Ruda Śląska
Nazwa komitetu: Komitet Wyborczy Wyborców Michała Pierończyka


Komentarze


03-04-2024, 22:59
Wiesław Szostak napisał(a):

Tak może przedstawić swój program tylko prawdziwy fachowiec ,specjalista od dobrego planowania przyszły Prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.