Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Maturzyści! Powodzenia!

04-05-2012, 09:45 Robert Dłucik

Kasztany zakwitły – czas zacząć egzamin dojrzałości. 4 maja ponad 1000 uczniów rudzkich szkół ponadgimnazjalnych przystąpiło do pisemnej matury z języka polskiego. We wtorek czeka ich najtrudniejszy test – obowiązkowy egzamin z matematyki. Sesja maturalna potrwa do 25 maja.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego; wybrać można między: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim lub włoskim. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Maturzysta można wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Zdaje je na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W tej grupie znajdują się: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma, co najmniej, 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 21 sierpnia, a ustnych - w dniach 20-24 sierpnia.

 


Komentarze


04-05-2012, 11:52
www napisał(a):

trzymam kciuki