Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Matury zacząć czas

06-05-2019, 11:28 admin

314 uczniów rudzkich liceów i 218 techników przystąpiło dzisiaj do egzaminu dojrzałości. Tegoroczny maturalny maraton rozpoczął się o godz. 9.00 egzaminem z języka polskiego i zakończy się dopiero w drugiej połowie maja. Warto też dodać, że w sumie w tym roku klasy maturalne w Rudzie Śląskiej ukończyło 646 uczniów, z których 332 to absolwenci liceów, a 278 techników. Rok szkolny podsumowało również 41 absolwentów Centrum Kształcenia Ustawicznego, z których 17 przystąpi do matury.

- Drodzy Maturzyści, życzę Wam powodzenia oraz wiary we własne siły i możliwości. Myślę, że Wasz wielki trud, który włożyliście w przygotowanie do matury, zaprocentuje i osiągniecie jak najlepsze wyniki. Połamania piór! – mówi Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

Uczniowie muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminu pisemnego z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym. Przedmiotami tymi są: język polski, matematyka i język obcy nowożytny (np. angielski, niemiecki, francuski). Dodatkowo absolwenci szkół i oddziałów, w których naucza się języków mniejszości narodowych, przystępują do egzaminu z języka danej mniejszości. Na tym jednak nie koniec. Uczniowie muszą też zmierzyć się z egzaminem pisemnym z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W części ustnej natomiast uczniowie zdawać będą język polski oraz język obcy bez określania poziomu.

W pierwszy dzień, czyli w poniedziałek 6 maja, uczniowie muszą zmierzyć się z egzaminem z języka polskiego. Poziom podstawowy rozpoczął się o godz. 9.00 a część rozszerzona o godz. 14.00. We wtorek maturzyści napiszą egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego. W kolejne dni młodzież przystąpi do egzaminu z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. W tym roku matury pisemne potrwają od 6 do 23 maja, z kolei część ustna z języka polskiego i języka mniejszości narodowych od 9 do 22 maja, a z języków nowożytnych od 6 do 25 maja.

– Szkoły średnie w naszym mieście kształcą młodzież na bardzo wysokim poziomie. To często laureaci oraz uczestnicy wielu olimpiad przedmiotowych. Wierzę, że świetnie uda Wam się napisać egzamin, a następnie dostać na wymarzony kierunek studiów. Powodzenia! – życzy maturzystom Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Wyniki tegorocznych matur zostaną opublikowane 4 lipca br. Aby zdać maturę trzeba uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej oraz przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej.

Absolwenci, którzy z ważnych powodów nie mogą zmierzyć się z egzaminem w pierwszym terminie, mogą wnioskować o dodatkowy. W uzasadnionych przypadkach Centralna Komisja Egzaminacyjna wyraża zgodę i wówczas uczniowie przystępują do matury w dniach od 3 do 19 czerwca.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze