Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Mamy 217 nowych policjantów

10-01-2018, 10:04 admin

W Oddziale Prewencji Policji w Katowicach odbyło się ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Szeregi policji garnizonu śląskiego zasiliło aż 217 stróżów prawa. Jest to największa w skali kraju grupa przyjętych do służby w tym terminie. Ślubowanie od nich przyjął pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn.

Kilka dni temu śląski garnizon zasiliło 217 nowych policjantów, spośród których 12 to kobiety. Jest to największy jednorazowy nabór w naszym garnizonie od kilku lat, a ponadto najliczniejsza grupa przyjęta do służby w skali kraju w ostatnim czasie. Nowo przyjęci policjanci złożyli swoje ślubowanie. Uroczystość odbyła się na placu apelowym katowickiego oddziału prewencji. Rotę przyrzeczenia odebrał pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn. W uroczystości wzięli udział pierwszy zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Józef Korzusnik, dowódca Oddziału Prewencji Policji w Katowicach insp. Rafał Stanek, zastępca komendanta Szkoły Policji w Katowicach mł. insp. Rafał Stanisławski, komendanci jednostek miejskich i powiatowych naszego województwa, naczelnicy wydziałów KWP w Katowicach oraz policyjni kapelani. Licznie przybyli również krewni i znajomi nowych policjantów.

Po zakończeniu ślubowania insp. Roman Rabsztyn symbolicznie przywitał w szeregach policji wstępujących do służby policjantów podchodząc do prawoskrzydłowego pododdziałów, którym był post. Błażej Lipiński. Następnie Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach zwrócił się w kilku słowach do przybyłych na uroczystą zbiórkę. Podkreślił, że w rocie ślubowania, którą wypowiedzieli najmłodsi stażem policjanci, zobowiązali się oni służyć i strzec bezpieczeństwa nawet z narażeniem życia, choć nie życzy im, aby tę rotę musieli wypełnić do końca. Zwrócił również uwagę, że niejednokrotnie służba może kolidować z życiem prywatnym, jak zwykło się mawiać "do policji wstępuje cała rodzina", dlatego też prosił najbliższych o wyrozumiałość i wsparcie. Na koniec komendant życzył młodym adeptom sukcesów na nowej ścieżce życia.

Uroczystość zakończyła defilada nowo przyjętych mundurowych przy akompaniamencie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Już za kilka dni nowi adepci policyjnego rzemiosła rozpoczną kurs podstawowy w szkołach policyjnych. Po zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych i zaliczeniu egzaminów, odbędą adaptacje zawodową, a następnie zasilą szeregi jednostek garnizonu śląskiego.

Źródło: KMP Ruda Śląska


Komentarze