Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Majowe obrady rudzkich radnych

24-05-2022, 16:21 Joanna Oreł

Za nami kolejna sesja Rady Miasta Ruda Śląska, która upłynęła m.in. na przedstawieniu raportu z funkcjonowania rudzkiego sanepidu, przyjęciu zmian wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czy ustaleniu ekwiwalentu pieniężnego za działania rudzkich strażaków ochotników. Kolejne obrady mają odbyć się 23 czerwca – będzie to sesja absolutoryjna.

– Przez ostatnie dwa lata cała inspekcja sanitarna zajmowała się sprawami epidemii. Wszystkie nasze siły i środki zostały skierowane na przeciwdziałanie epidemii. Pracownicy z innych sekcji niż epidemiologia zostali przeszkoleni po to, żeby jak najszybciej i jak najsprawniej wykonywać działania z zakresu przeciwdziałania epidemii – podsumowała Renata Cieślik-Tarkota, państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Rudzie Śląskiej.

W 2021 roku w Rudzie Śląskiej zarejestrowano 11 494 zachorowań na choroby zakaźne, z czego aż 10 583 z nich były wywołane wirusem SARS-CoV-2. Dla porównania, przed pandemią, czyli np. w 2019 roku zachorowań na choroby zakaźne było 1586, a rok wcześniej 1362.

Działania związane z COVID-19 były jednymi z wielu realizowanych przez PSSE w Rudzie Śląskiej. W ubiegłym roku pracownicy stacji wykonali łącznie 625 kontroli i rekontroli, a dodatkowo 213 kontroli w obiektach żywieniowożywnościowych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Oprócz tego stacja m.in. realizuje nadzór nad importem środków spożywczych oraz prowadzi interwencje na obecność szczurów. Ponadto w 2021 r. rudzki sanepid wydał 29 decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej oraz 56 decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia.

Kolejnym punktem było sprawozdanie z działalności prezydent miasta w okresie międzysesyjnym. W tym czasie m.in. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię w sprawie wykonania budżet przez prezydent miasta w roku 2021. – Jeżeli chodzi o realizowane inwestycje, to kończą się prace przy modernizacji połączenia ulic Nowy Świat i Halembskiej. W  pierwszych dniach maja w miejscu tym przebudowywany był przejazd kolejowy, co bardzo odczuli mieszkańcy Halemby. Na szczęście sytuacja wróciła już do normy. Jeżeli chodzi o samą inwestycję, to zrealizowano większość prac – m.in. została wykonana docelowa asfaltowa nawierzchnia ścieżki rowerowej. Całość gotowa ma być do końca czerwca – poinformował wiceprezydent miasta, Krzysztof Mejer. – Ponadto przekazaliśmy plac budowy pod inwestycję kompleksowej przebudowy kanalizacji deszczowej w Halembie w rejonie ulic Solidarności, Miodowej, Racławickiej, Kosynierów, Zamenhofa, Olszynowej i Międzyblokowej. Czekamy jeszcze na ostateczny projekt organizacji ruchu, który naszym służbom ma przedstawić wykonawca tej inwestycji – zapowiedział.

Wiceprezydent ogłosił także, że po szeregu spotkań prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu zostaną wznowione prace przy budowie nowego budynku SP nr 17. – Ogłosiliśmy też zamówienia na realizację kilku zadań z budżetu obywatelskiego. Chodzi o budowę wybiegu dla psów na Osiedlu Paderewskiego w Wirku, budowę placu zabaw oraz strefy odpoczynku przy SP nr 4 w Czarnym Lesie, zagospodarowanie terenu w rejonie przychodni przy ul. Jankowskiego w Wirku oraz o zadanie dotyczące dołożenia kolejnych atrakcji do Burloch Areny w Orzegowie – wyliczył wiceprezydent Mejer.

Ponadto radni przyjęli szereg uchwał – m.in. w sprawie zmian w planie budżetu miasta oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, przesunięcia daty połączenia Miejskiego Centrum Kultury oraz Śląskiego Teatru Impresaryjnego z 1 maja na 1 września, w sprawie zmian wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (więcej w tekście poniżej), czy ustalenia stawki ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej w wysokości 25 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w  działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. – Projekt jest zgodny z przepisami prawa, wdrażając w życie zapisy nowej ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz realizuje w pełni cel wypłaty ekwiwalentu, jakim jest rekompensata za utracone dochody w związku z pełnieniem przez strażaków ratowników służby na rzecz lokalnej społeczności – tłumaczył Roman Dymek, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Ponadto na mocy uchwały rudzkiej Rady Miasta w Kochłowicach nadana została nazwa nowej ulicy (w rejonie ulicy Mikołaja Reja) – Stefanii i Emanuela Pitloków. Małżonkowie przez większość życia byli związani z Bykowiną oraz Kochłowicami, gdzie m.in. znani byli z działalności edukacyjnej oraz zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności oraz przyrody. – W rejonie tej ulicy, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyodrębniono szereg nowych działek przeznaczonych pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową. Po zakończeniu budowy konieczne będzie ponumerowanie nowo powstałych budynków, dlatego najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest nadanie nazwy wspomnianej ulicy – wyjaśnił Michał Pierończyk, wiceprezydent Rudy Śląskiej.


Komentarze