Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Listopadowa sesja za nami

30-11-2017, 16:38 Joanna Oreł

Za nami 51. sesja Rady Miasta. Dotyczyła ona głównie głosowania uchwał w sprawie reorganizacji rudzkich szkół oraz przychodni i poradni w naszym mieście. Ponadto wręczono honorową odznakę dla Urzędu Pocztowego w Rudzie oraz honorową odznakę dla Joanny Helander. Nie zabrakło ponadto dyskusji o sytuacji w rudzkim Szpitalu Miejskim.

Listopadowa sesja rozpoczęła się od wręczenia „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego” w związku z jubileuszem 120-lecia nieprzerwanej pracy Urzędu Pocztowego przy ul.Wolności 8 w Rudzie. Ponadto radni w trakcie przyznali tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Ruda Śląska” rudziance Joannie Helander. – Pani Joanna Helander jest uznaną w Polsce i Europie fotografką oraz reżyserką filmów dokumentalnych. Ponadto z sukcesami realizuje się jako pisarka i tłumaczka. Jest znana szczególnie jako dokumentalistka życia codziennego w PRL-u oraz autorka filmowych i fotograficznych portretów przedstawicieli polskiej kultury – mówiła w trakcie sesji Cecylia Gładysz, wiceprzewodnicząca Rady Miasta.

Z kolei w punkcie sprawozdanie z działalności prezydent miasta w okresie międzysesyjnym nie brakowało trudnych pytań o Szpital Miejski. Miało to związek z pogłoskami, że są plany, aby zamknąć oddział kardiologiczny. Jednak informację tę zdemontowały władze miasta. – Kolejny raz powtarzam, że nie ma żadnych planów likwidacji oddziału kardiologicznego szpitala – zapewniał wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Jeżeli zaś chodzi o głosowane uchwały, to poza tymi dotyczącymi przesunięć w ramach budżetu i w zapisach Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041, uchwalono szereg projektów w sprawie zmian w statutach rudzkich przychodni i poradni, a także przekształceń organizacyjnych szkół. Ponadto przedłużono o rok dotychczasową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


Komentarze