Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Lider Aktywizacji Osób Młodych

05-12-2023, 14:22 admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej Liderem Aktywizacji Osób Młodych 2023. Tytuł ten został wręczony 28 listopada w Pałacu Staszica w Warszawie. O nagrodę ufundowaną przez organizatora – Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM z siedzibą w Warszawie – mogły ubiegać się publiczne instytucje rynku pracy oraz agencje zatrudnienia.

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej zgłosił działania realizowane w ramach funkcjonującej w urzędzie Akademii Rynku Pracy, wdrażany projekt pilotażowy oraz lokalne partnerstwa. Wskazane powyżej dobre praktyki Urzędu, jako instytucji otwartej na potrzeby osób młodych, zostały docenione.

– Doceniona w konkursie nasza Akademia Rynku Pracy współpracuje z rudzkimi placówkami oświatowymi, realizując działania edukacyjne skierowane do młodzieży, uczniów i przedszkolaków, ale również do młodych osób bezrobotnych zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji oraz kompetencji społecznych. W ramach Akademii zaangażowani pracownicy PUP Ruda Śląska przygotowują i prowadzą spotkania edukacyjne, w tym autorskie warsztaty z zakresu rozwijania istotnych kompetencji. Warto podkreślić, że wiedza przedstawiana na spotkaniach i warsztatach przekazywana jest w sposób pozbawiony urzędniczej formuły, dostępny dla osób młodych, bardzo często łączący edukację z dobrą zabawą – wyjaśnia Beata Płaczek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej – Wśród realizowanych warsztatów i spotkań warto wymienić: „Prawo pracy w pigułce”, „Potencjał kreatywności, który drzemie w każdym z nas”, „Nauka języków obcych jako możliwość rozwoju z wykorzystaniem narzędzi ICT”, „Warsztaty z mediatorem”, „Jak się przygotować na zmianę – ja w nowej pracy” oraz dla najmłodszych – „Bajkowa prezentacja zawodów” i „ABC małego konsumenta”- dodaje.

Wśród działań rudzkiego urzędu wyróżniono również inicjatywę rozpoczęcia projektu pilotażowego „Droga do zatrudnienia – centrum wsparcia młodych”, którego zasadniczym celem jest wyeliminowanie barier, bądź ograniczeń i stworzenie szansy na podjęcie pracy młodym ludziom.

– Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej kładzie duży nacisk na rozwijanie współpracy z lokalnymi partnerami. Wspólnie z Cechem Rzemiosł i Przedsiębiorczości z Rudy Śląskiej i Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w ramach Akademii Rynku Pracy przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy cykl spotkań pod nazwą: ,,O zawodach rzemieślniczych, czy warto i dlaczego?”, promujących rzemiosło i korzyści z niego płynące wśród ósmoklasistów. Młodzież rudzkich szkół miała możliwość poznania przedstawicieli wielu zawodów, w tym piekarza, wędliniarza, fryzjerkę, kominiarza, czy lakiernika, którzy stanowili doskonały przykład tego, jak znaleźć swoją drogę zawodową i realizować ją z pasją. Wspomniano również o ważnych aspektach każdej profesji, jej ograniczeniach, trudnościach i możliwościach. Kampania ta miała na celu wsparcie młodego pokolenia w wyborze ścieżki zawodowej, jak również kształtowanie pozytywnego wizerunku rzemiosła oraz praktycznej nauki zawodu – komentuje Beata Płaczek.

PUP w Rudzie Śląskiej zaprasza młode osoby do 30. roku życia do korzystania z Centrum Wsparcia Młodych, działającego w ramach projektu pilotażowego „Droga do zatrudnienia – centrum wsparcia młodych”.


Komentarze