Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Lider Aktywizacji Osób Młodych

21-12-2022, 09:16 admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej otrzymał tytuł Lidera Aktywizacji Osób Młodych. Nagroda przyznana została za przedsięwzięcia realizowane w ubiegłym roku. To trzy innowacyjne projekty: „Przez komunikację do efektywnej współpracy”, „BONus na rodzinę” oraz przeprowadzenie badań wśród młodych bezrobotnych celem poznania ich potrzeb i zaproponowanie odpowiedniego wsparcia. – Jesteśmy zaszczyceni, że znaleźliśmy się w gronie Liderów Aktywizacji Osób Młodych. Przyznany tytuł, oprócz satysfakcji i wskazania słuszności obranego kierunku działania, stanowi bodziec do realizacji kolejnych przedsięwzięć na rzecz mieszkańców Rudy Śląskiej – podsumował Michał Rzepka, zastępca dyrektora PUP w Rudzie Śląskiej.

„Przez komunikację do efektywnej współpracy” to pierwszy z projektów, który dotyczył wsparcia osób bezrobotnych i pracodawców, poprzez powołanie i realizację zadań zespołu ds. przeciwdziałania i rozwiązywania konfliktów celem zdobycia doświadczenia zawodowego i zwiększenia szansy na zatrudnienie naszych klientów.

– Współpracowaliśmy z partnerem ponadnarodowym Association of Young Psychologists in Bulgaria – Stowarzyszeniem Młodych Psychologów z Bułgarii. Współpraca ta odbyła się w ramach realizowanego projektu grantowego „Ścieżki Współpracy” – wsparcia udzielonego przez Fundację Fundusz Współpracy dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Była to niesamowita okazja do czerpania z doświadczeń międzynarodowych. Psychologiczne spojrzenie na tworzone rozwiązanie w połączeniu z międzynarodowym doświadczeniem umożliwiło wypracowanie nieszablonowego produktu, wpisującego się idealnie w nowe trendy działań opartych na mediacji i komunikacji – wyjaśnia Michał Rzepka, zastępca dyrektora PUP w Rudzie Śląskiej.

W efekcie powołany został zespół ds. przeciwdziałania i rozwiązywania konfliktów, w skład którego wchodzą pracownicy PUP w Rudzie Śląskiej posiadający odpowiednią wiedzę, kompetencje i umiejętności. Bogactwem tego zespołu jest jego różnorodność, pozwalająca na spojrzenie na każdą sytuację konfliktową z różnych perspektyw i znalezienie wielu możliwych propozycji dalszego działania. Zespół wykorzystuje techniki negocjacji, efektywnej komunikacji oraz mediacji, by skutecznie wspierać uczestników i organizatorów staży w wypracowaniu wspólnego porozumienia. Kanwą do realizacji projektu i stworzenia zespołu były przerwania realizowanych form wsparcia, a zwłaszcza staży, które niezwykle często pojawiały się wśród osób młodych.

Celem drugiego projektu było stworzenie szansy na podjęcie pracy przez młodych rodziców. „BONus na rodzinę” miał umożliwić stabilny i bezpieczny powrót na rynek pracy osób nieaktywnych zawodowo z powodu opieki nad dzieckiem/dziećmi w wieku od 1. r.ż. do momentu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego, czyli mogących uczęszczać do przedszkola lub żłobka.

– Poszukiwania skutecznych rozwiązań, aby uczynić rynek pracy przyjazny młodym rodzicom, były dla nas impulsem do złożenia wniosku w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „Stabilna praca – silna rodzina”. Realizowany projekt stworzył kompleksowy, innowacyjny system wsparcia dla rodziców małych dzieci, chcących pogodzić pracę zawodową z zapewnieniem odpowiedniej opieki dla dziecka. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia stabilne zatrudnienie, finansowanie opieki dla dzieci na czas przebywania w pracy, jak również środki na dojazd do pracy oraz do miejsca opieki nad dziećmi – podkreśla Michał Rzepka.

Istotny element stanowi również pomoc dla pracodawców, którzy poprzez uzyskanie wsparcia mogą zatrudnić w swojej firmie rodzica. W ramach realizacji projektu pilotażowego 10 uczestniczek znalazło stabilne zatrudnienie w różnorodnych branżach.

– Cały projekt daje nam wiele satysfakcji, gdyż dzięki niemu możemy realizować pomoc nieustandaryzowaną przepisami prawa, która dała nam szerokie możliwości, wzbudziła również pozytywne reakcje wśród uczestników oraz przedsiębiorców. Dodatkowo napełnił nas wiarą, że możemy próbować realizować nasze pomysły z różnych dziedzin, rozszerzając wsparcie dla różnych grup z najbardziej potrzebujących na rynku pracy – dodaje Michał Rzepka, zastępca dyrektora PUP w Rudzie Śląskiej.

Pracownicy PUP w Rudzie Śląskiej przeprowadzili również badania wśród młodych bezrobotnych w wieku od 18 do 29 lat, celem poznania ich potrzeb i zaproponowania odpowiedniego wsparcia. Dodatkowo PUP proponuje pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej, udział w warsztatach czy stażach. – Oferując wsparcie osobom młodym, dostosowujemy je do ich indywidualnych potrzeb. Organizujemy staże umożliwiające im zdobycie cennego doświadczenia zawodowego. Podczas kilkumiesięcznego zdobywania praktycznych umiejętności, stażyści mają niesamowitą możliwość odpowiedniego zaprezentowania się pracodawcy, z czego chętnie korzystają. Niejednokrotnie jednak osoby młode chcą poszerzyć wiedzę, dlatego idealnym rozwiązaniem są dla nich indywidualnie skrojone szkolenia. Dbamy również o potencjał osób młodych, w ramach powołanej Akademii Rynku Pracy, zapraszając do współpracy także nauczycieli i uczniów rudzkich szkół, wierząc, że działania przełożą się na sukcesy młodego pokolenia. Dla tych, którzy wiedzą, czego chcą, oferujemy pracę, w różnych formach, w tym: w ramach prac interwencyjnych, wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy. A dla zupełnie odważnych – wsparcie w założeniu własnej firmy – podsumowuje Michał Rzepka.

 

 


Komentarze