Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Koty na garnuszku miasta

14-12-2011, 12:57 Robert Dłucik

Kastracja i sterylizacja zwierząt przebywających w schroniskach, wprowadzenie całodobowej opieki weterynaryjnej w razie wypadków drogowych, w których poszkodowane zostałyby zwierzęta, dokarmianie dzikich kotów – takie obowiązki nakłada na miasta znowelizowana ustawa o ochronie zwierząt oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2012 roku.

- Społeczeństwo inaczej traktuje opiekę nad bezdomnymi zwierzętami niż kilka lat temu. Wymagania i standardy wzrosły, stąd konieczność zmian w ustawie – tłumaczy Karolina Bednarek – Warzybok z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Katowiach.

Zmiany z zadowoleniem przyjmują organizacje zajmujące się opieką nad bezdomnymi zwierzętami, które od lat walczyły o nowelizację tej ustawy. - Na pewno ułatwi nam to pracę. Jeżeli coś jest prawnie usankcjonowane, coś staje się tak zwanym zadaniem własnym gminy – wtedy takie zadania po prostu łatwiej się realizuje. A co najważniejsze: wiąże się to również z pieniędzmi na ich realizację. Pewnie inne zdanie będą mieli przedstawiciele gmin, bo przepis został wydany, ale w ślad za nim nie idą żadne środki z budżetu państwa – mówi Beata Drzymała – Kubiniok, prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami „Fauna”, które prowadzi rudzkie schronisko dla zwierząt.

Opieka nad bezpańskimi zwierzętami już teraz kosztuje budżet Rudy Śląskiej ponad 30 tysięcy złotych miesięcznie.

Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przekonuje jednak, że nie taki diabeł straszny. - Myślę, że nowe przepisy nie nadszarpną zbytnio budżetu naszego miasta. W tej chwili jesteśmy na etapie liczenia kosztów. Musimy podjąć uchwałę w przyszłym roku, do marca. W tej chwili analizujemy kwoty i chcemy zrobić autopoprawkę do uchwały budżetowej. Myślę, że nowelizacja ustawy nie spowoduje dużej różnicy, bo w tej chwili i tak wydajemy już spore kwoty na zapobieganie bezdomności zwierząt – zapewnia pani naczelnik.

Urzędnicy miejscy, osoby prowadzące schroniska, lekarze weterynarii przygotowują się do zmian w ustawie między innymi poprzez konferencje, podczas których prezentowane są nowe przepisy. Jedna z takich konferencji szkoleniowych została zorganizowana również w ubiegłym tygodniu w Rudzie Śląskiej.


Komentarze