Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Koronawirus: Od 25 marca kolejne ograniczenia

25-03-2020, 14:55 Joanna Oreł

Po tym jak w piątek (20.03) w całym kraju zarządzony został stan epidemii, od 25 marca rząd wprowadził radykalny zakaz opuszczania domów. Równocześnie zapadła decyzja, że zajęcia w placówkach edukacyjnych nie zostaną wznowione aż do Wielkanocy. Natomiast w Rudzie Śląskiej zamknięto place zabaw i obiekty sportowe. Centrum Zarządzania Kryzysowego nadaje na ulicach miasta komunikaty zachęcające do pozostania w domach. W Rudzie Śląskiej wprowadzony zostanie również pakiet osłon dla przedsiębiorców, którzy coraz bardziej odczuwają skutki epidemii koronawirusa. Tymczasem nadal rośnie liczba zakażonych osób. W środę Ministerstwo Zdrowia podało, że zarażonych jest 957 mieszkańców Polski, w tym dwanaście osób zmarło. W Rudzie Śląskiej odnotowano na razie jeden przypadek zachorowania na koronawirusa.

Wprowadzony od środy (25.03) zakaz opuszczania domów potrwa do 11 kwietnia. Zakaz nie obejmuje m.in. niezbędnej drogi do i z pracy, zrobienia zakupów, wizyt u lekarza, czy pomocy najbliższym lub wolontariatu w ramach działań na rzecz walki z koronawirusem. Chodzi o niezbędne sprawy życia codziennego. Od 25 marca należy spotykać się maksymalnie w grupie dwóch osób (nie dotyczy to rodziny). Ponadto można poruszać się komunikacją miejską, ale z zachowaniem odpowiednich odstępów. W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Kolejne przepisy zakazują również organizacji imprez, czy zebrań, ale nie dotyczy to spotkań z najbliższymi. Natomiast w obrzędach religijnych nie może uczestniczyć więcej niż pięć osób (chodzi o uczestników, a nie sprawujących posługę). Nad przestrzeganiem przepisu ma czuwać policja oraz straż miejska.

W Rudzie Śląskiej władze miasta w sobotę podjęły decyzję o zamknięciu stadionu lekkoatletycznego w Nowym Bytomiu, boisk typu Orlik oraz Burloch Areny. Nadal zamknięte są m.in. miejskie place zabaw, instytucje kultury, baseny miejskie, hale sportowe oraz Aquadrom. Odwołano również wszystkie wydarzenia. Ponadto w ograniczonym zakresie funkcjonuje rudzki Urząd Miasta. Urzędnicy nadal pracują, ale sprawy są załatwiane przede wszystkim drogą telefoniczną i elektroniczną. Przypominamy także, że osoby starsze, samotne, chore i potrzebujące mogą zwrócić się o pomoc w zrobieniu zakupów. Należy dzwonić pod numery Centrum Zarządzania Kryzysowego (32 248-63-59 lub 800- 158-800). Z każdą z osób, która zadzwoni i zostawi namiary na siebie, skontaktują się harcerze. Zgłoszą się po listę zakupów i przyniosą potrzebne produkty do domu.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii placówki edukacyjne zamknięte będą aż do Świąt Wielkanocnych, które przypadają w tym roku 12-13 kwietnia. Nie oznacza to jednak, że szkoły zawiesiły wszystkie formy działalności, a uczniowie mają tzw. dodatkowe wakacje. Nauczyciele mogą kontaktować się z rodzicami oraz uczniami za pośrednictwem dziennika elektronicznego, strony internetowej placówki, mailingu, a w przypadku starszych uczniów w formie elektronicznej. Wielu nauczycieli wprowadziło np. lekcje online.

Sytuacja ta ma zostać jeszcze bardziej unormowana w najbliższych dniach. Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski poinformował bowiem, że od 25 marca został wprowadzony obowiązek realizowania podstaw programowych, aby nauczyciele mogli systematycznie przekazywać wiedzę i wystawiać oceny. Dodajmy także, że w związku z wprowadzonym stanem epidemii wypłata zasiłku opiekuńczego dla rodziców przedłużona została o 14 dni.

Wśród nich nie brakuje jednak pytań o rekrutację do przedszkoli, która pierwotnie miała rozpocząć się w poniedziałek (23.03). I tak też się stało. Zniesiony został jednak obowiązek dostarczenia dokumentów do przedszkola pierwszego wyboru w formie papierowej. Dokumenty można przesyłać w formie elektronicznej. Dla rodziców, którzy nie mają takiej możliwości, przed wejściem do budynków przedszkolnych ustawione zostały skrzynki na dokumenty w wersji papierowej (wniosek należy dostarczyć w zamkniętej kopercie). Będą tam także dostępne druki do wypełnienia na miejscu. Nabór do przedszkoli potrwa do 6 kwietnia.

Obecna sytuacja sprawia, że wielu przedsiębiorców musiało zawiesić prowadzenie działalności. Nie wiadomo zresztą, kiedy się to zmieni. Dlatego, jeżeli chodzi o lokalnych przedsiębiorców, w mieście wprowadzony zostanie pakiet ulg i zwolnień. Chodzi m.in. o możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty podatku bądź umorzenie zaległości podatkowych, a także zwolnienie z czynszu za wynajem lokali gminnych. Ponadto do końca maja zostaną wstrzymane upomnienia i wezwania do zapłaty oraz egzekucja z tytułu niezapłacenia podatków i opłat za marzec i kwiecień, aby nie narazić przedsiębiorców na dodatkowe koszty. – Jestem przekonana, że wspólnymi siłami uda nam się przejść przez ten trudny dla nas wszystkich czas. Do tego potrzebna jest jednak współpraca wszystkich sektorów i na wszystkich szczeblach administracyjnych. Deklaruję, że pozostaję otwarta na pomysły, dyskusję, a przede wszystkim współdziałanie – zapewnia prezydent Grażyna Dziedzic.

Pracownicy pogotowia medycznego, czy lekarze są na pierwszej linii kontaktu z osobami, które są zakażone koronawirusem lub istnieje taka możliwość. Równocześnie jednak to w ich rękach jest zdrowie i życie osób walczących nie tylko z tą, ale również z innymi groźnymi chorobami. Służbami, które mają bezpośredni kontakt z mieszkaniami i od których zależy nasze bezpieczeństwo, są także policjanci i strażacy. Dlatego w trosce o nas wszystkich ruszyły społeczne akcje pod hasłami ,,Nie kłam medyka” oraz ,,Nie kłam ratownikom”. Chodzi o to, aby szczerze informować o stanie swojego zdrowia i o tym, czy mieliśmy kontakt z osobami zarażonymi lub byliśmy za granicą. Jeden nieszczery pacjent może sprawić, że cały zespół ratowników zostanie wyłączony z pracy lub będzie trzeba zamknąć Izbę Przyjęć szpitala, bo zgłosiła się tam osoba z podejrzeniem zakażenia. Dlatego też należy przypomnieć, że rudzki szpital nie hospitalizuje pacjentów z podejrzeniem koronawirusa, ponieważ nie posiada oddziału zakaźnego.

Z czym wiąże się stan epidemii?

• Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może tworzyć tzw. strefy zero (bezpośrednio wokół ogniska wirusa), strefy buforowe – wokół stref zero oraz strefy zagrożenia.

• Istnieje możliwość wprowadzenia czasowego ograniczenia określonego przemieszczania się.

• Rząd może nakazać udostępnienie nieruchomości, lokali, czy terenów i dostarczenia pojazdów do działań przeciwepidemicznych.

• Czasowo może zostać ograniczone funkcjonowanie określonych instytucji lub zakładów pracy.

• Stan epidemii pozwala na wprowadzenie czasowej reglamentacji zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły.

• Osoby chore i podejrzane o zachorowanie mogą zostać zobowiązane do poddania się badaniom lekarskim oraz stosowania innych środków profilaktycznych (np. obowiązkowa kwarantanna i zakaz opuszczania jej obszaru).

• Pracownicy podmiotów leczniczych i osoby wykonujące zawody medyczne mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii.

• Ponadto podwyższono kary za złamanie kwarantanny z 5 tys. zł do 30 tys. zł. Wprowadzono również mechanizmy śledzenia tego, czy zasady kwarantanny są przestrzegane. Chodzi o aplikację Kwarantanna domowa.

Wsparcie dla personelu medycznego

Trudna sytuacja sprawiła, że mieszkańcy skrzyknęli siły, aby wesprzeć personel medyczny z Rudy Śląskiej. Obecnie trwa m.in. akcja szycia maseczek (zgodnie z procedurami) dla pracowników Szpitala Miejskiego. Firmy i osoby prywatne dostarczają ratownikom pogotowia ratunkowego oraz do szpitala kolejne środki i gotowe maseczki. Ponadto restauratorzy ze Śląska, także z naszego miasta, przekazują personelowi medycznemu darmowe posiłki, by okazać swoje wsparcie. Trwa również internetowa zbiórka (https://zrzutka.pl/gvxpcw) na zakup materiałów do szycia maseczek ochronnych. Także radni rozpoczęli zbiórkę dla rudzkich placówek medycznych.


Komentarze