Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Kontrolują bezpieczeństwo na skrzyżowaniach

13-04-2018, 09:56 admin

Do 16.00 trwają działania drogówki pn. „Bezpieczne skrzyżowania”. Odbywają się one cyklicznie w rejonach skrzyżowań, aby poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a przede wszystkim pieszych.

Policyjne działania „Bezpieczne skrzyżowania” prowadzone są w całym województwie śląskim. Po analizie zdarzeń drogowych, do których doszło właśnie na skrzyżowaniach albo w rejonie skrzyżowań wynika, że najczęstszą przyczyną tych zdarzeń było nieustąpienie pierwszeństw przejazdu, nieprawidłowe skręcanie, czy niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej.

Celem prowadzonych działań jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego właśnie na skrzyżowaniach i w ich rejonach, a także egzekwowanie od kierujących pojazdami oraz pieszych obowiązku przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Celem nadrzędnym jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych i ofiar wypadków drogowych zaistniałych w rejonach działań. Dlatego też kierujący i piesi mogą spodziewać się dzisiaj wzmożonych policyjnych kontroli właśnie w rejonie skrzyżowań.

Źródło: KMP Ruda Śląska


Komentarze