Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Kolejni wykonawcy wybrani

11-07-2022, 09:42 Joanna Oreł

Wybrani zostali kolejni wykonawcy inwestycji w ramach tegorocznego rudzkiego budżetu obywatelskiego. W przypadku jednego zadania prace już trwają, w ostatnim czasie zostało rozstrzygniętych dziewięć postępowań przetargowych, z kolei jedno przedsięwzięcie czeka jeszcze na wybór wykonawcy. Już wkrótce prace rozpoczną się m.in. na terenie Burloch Areny czy też w obrębie kilku placówek oświatowych.

- Duże zmiany czekają w tym roku Burloch Arenę. W ramach zadania dużego „Burloch Arena - dokładamy atrakcji” zostanie wybudowane wielofunkcyjne boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej oraz plac zabaw z czterema urządzeniami sprawnościowymi i wieżą linową – informuje Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta. Dodatkowo inwestycja obejmuje zabudowę sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie boiska, piłkochwytów, ławek, koszy na śmieci. Zabezpieczone środki na realizację zadania wynoszą ponad 1 mln zł, zaś termin realizacji to 120 dni od dnia przekazania terenu budowy. Z kolei za kwotę ponad 250 tys. zł wybudowany zostanie pumptrack. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, roboty ziemne, uformowanie trasy, ułożenie nawierzchni, założenie zieleńców, a także montaż ławeczki, stojaka na rowery i kosza na śmieci.

- Okres wakacyjny to doskonały termin, by rozpocząć prace przy placówkach oświatowych na terenie miasta. Przy Szkole Podstawowej nr 4 za kwotę ponad 250 tys. zł powstanie plac zabaw razem ze strefą odpoczynku – mówi Piotr Janik. Wykonawca ma cztery miesiące na realizację całości zadania, polegającego na ułożeniu bezpiecznej nawierzchni z mat przerostowych oraz montażu zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią. Dodatkowo w ramach zadania wykonany zostanie fragment ogrodzenia, zamontowana będzie furtka oraz kamera wizyjna, która zostanie podłączona do istniejącego systemu szkolnego monitoringu.

„Zakątek radości malucha” to projekt o wartości ponad 140 tys. zł, który będzie realizowany przy Miejskim Przedszkolu nr 9. W ciągu kilkunastu tygodni firma wykona roboty rozbiórkowe, ziemne, ułoży nową nawierzchnię, zostaną dostarczone i zamontowane urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury. Z kolei przy Miejskim Przedszkolu nr 20 zakres prac obejmuje zarówno demontaż starych urządzeń, jak również zakup i instalację 13 stałych oraz 4 przenośnych urządzeń zabawowych. Co więcej, inwestycja zakłada wykonanie schodów terenowych oraz ogrodzenia. Jej koszt to ponad 190 tys. zł.

Dwa z projektów w tegorocznym budżecie obywatelskim będą realizowane na terenie Bykowiny. Za kwotę prawie 190 tys. zł przewidziana jest rewitalizacja ciągu pieszego na obszarze między ulicami Górnośląską, Grzegorzka i Zgrzebnioka. Oprócz modernizacji chodników planowane jest odtworzenie części skweru zielonego wraz z nasadzeniem zieleni. Z kolei za kwotę prawie 240 tys. zł zostanie odnowiony skwer między ul. Katowicką i Siekiela. Wykonawca dokona prac rozbiórkowych, a następnie teren zyska nową nawierzchnię, powstaną schody terenowe, zamontowane zostaną latarnie, w planie są również nasadzenia drzew, krzewów oraz wykonanie łąki kwietnej.

Z kolei na terenie dzielnicy Wirek zrealizowane zostaną kolejne dwie inwestycje. Pierwsza z nich to zagospodarowanie terenu przy ul. Jankowskiego 6 poprzez stworzenie 15 miejsc parkingowych, w tym dwóch dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wykonanie drogi dojazdowej z kostki brukowej oraz trawnika, nasadzenie niskich krzewów ozdobnych. Wartość zadania to ponad 160 tys. zł. Drugie przedsięwzięcie dotyczy budowy profesjonalnego ogrodzonego wybiegu dla psów „Psia Heca”. Jego szacunkowy koszt to prawie 270 tys. zł. Zakres prac obejmuje budowę wybiegu dla psów wraz z urządzeniami do agility i małą architekturą, budowę ogrodzenia, wyrównanie kruszywem oraz utwardzenie nawierzchni chodnika wewnątrz projektowanego wybiegu. Dodatkowo zrobione zostanie uporządkowanie terenu, wysianie trawników i nowe nasadzenia niskiej roślinności.

Obecnie trwają prace w ramach budowy parkingu dla samochodów osobowych, autokaru wycieczkowego oraz rowerów przy Szkole Podstawowej nr 3 w dzielnicy Ruda. Trwa również postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 35. Zakończyło się powtórne postępowanie dotyczące rozbudowy terenowych tras rowerowych w Parku Strzelnica, niestety nie wpłynęła do urzędu żadna oferta.

Budżet obywatelski to inicjatywa, która funkcjonuje w Rudzie Śląskiej od 2014 roku. Zaplanowana pula środków na 2022 rok to 4,222 mln zł. Rudzianie wybrali do realizacji jeden duży projekt oraz jedenaście małych. W sumie w głosowaniu wzięło udział ponad 8,1 tys. osób.

Z kolei do budżetu obywatelskiego na 2023 rok mieszkańcy zgłosili 47 projektów. Obecnie są one weryfikowane pod względem formalnym. Lista projektów, które poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców, ogłoszona zostanie do 27 lipca. W dniach od 5 do 11 września odbędzie się głosowanie, które przeprowadzone zostanie za pośrednictwem platformy elektronicznej oraz w formie tradycyjnej - w wyznaczonych punktach.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze