Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Kolejne TBS-y dla mieszkańców

24-07-2018, 11:45 Joanna Oreł

Mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą starać się o 33 zupełnie nowe mieszkania w TBS-ach przy ul. Czempiela w Rudzie. Tym samym będzie ich 122. Jednak to tylko jedna ze zmian w rudzkim mieszkalnictwie. Równocześnie miasto walczy z niską emisją poprzez modernizację mieszkań komunalnych oraz wspólnotowych. Zmienia się także ich otoczenie, bo obecnie trwa rewitalizacja podwórek na osiedlach w Rudzie Śląskiej. O tym wszystkim rozmawiamy z Michałem Pierończykiem, wiceprezydentem miasta odpowiedzialnym m.in. za sprawy mieszkalnictwa.

– Skąd pojawiło się dodatkowych 33 mieszkań?
– W 2015 roku podpisaliśmy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Dombud” umowę, na mocy której oni podjęli się wybudowania pięciu budynków mieszkalnych, przy czym miasto początkowo uczestniczyło finansowo w budowie trzech. Polegało to na tym, że my pokrywaliśmy 25 proc. udziałów w kosztach budowy mieszkań, dzięki czemu nie musieli tego robić najemcy. Tym samym nie jesteśmy wprawdzie właścicielem tych lokali, ale mamy je w dyspozycji, więc to my wskazujemy osoby do zamieszkania, które się do nas zgłoszą i które w pierwszej kolejności spełniają kryteria. Dotychczasowe 99 mieszkań zostało już zasiedlonych, a teraz, dzięki uchwale Rady Miasta zabezpieczającej 1,8 mln zł, mamy możliwość przejęcia jeszcze jednego bloku przy ul. Czempiela i udostępnienia go mieszkańcom do zasiedlenia. Są to nowe mieszkania w budynku z windą i w korzystnej lokalizacji. Zainteresowanie ze strony mieszkańców tego typu ofertą jest duże. Już teraz mamy złożonych ok. 50 wniosków i można je cały czas składać. Mieszkania te adresowane są do osób, które mają średnie dochody na poziomie między 3 a 4 tys. brutto na osobę. Zgodnie z ustawą o TBS-ach pierwszeństwo mają rodziny z dziećmi oraz osoby, które mają tytuł prawny do lokalu mieszkalnego należącego do zasobu mieszkaniowego miasta Ruda Śląska i są gotowe zrezygnować z niego na rzecz mieszkania w TBS-ach. Następnie decyduje data złożenia wniosku. Mieszkania te są więc adresowane do osób, które nie są w stanie kupić mieszkania, ale na tyle dobrze zarabiają, by zamieszkać w TBS-ach. I na tym polega nasza polityka mieszkaniowa – żeby trafiać z ofertą do każdej grupy mieszkańców o zróżnicowanych dochodach. Dodam, że równocześnie m.in. adaptujemy niewynajęte od dłuższego czasu lokale użytkowe na socjalne. Pozyskaliśmy na ten cel 1,1 mln zł dofinansowania i sukcesywnie adaptujemy pomieszczenia dla osób, które ściśle współpracują z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

– A co z mieszkaniami komunalnymi i ich standardem?
– Lokali komunalnych posiadamy ponad 7 tysięcy, co stanowi ponad 12 proc. wszystkich lokali w mieście, więc to wymagające zadanie. Cały czas staramy się o to, żeby ten nasz zasób mieszkaniowy był lepszy. Mamy sporą liczbę mieszkań w starych budynkach, które modernizujemy, co oznacza niejednokrotnie wymianę całych pionów, czy głęboką termomodernizację, w tym zmianę ogrzewania na ekologiczne. W tym roku kontynuujemy prace lub rozpoczynamy termomodernizacje budynków mieszkalnych na łączną kwotę ponad 4,8 mln zł przy ul. Różyckiego 19 i 21, Kubiny 31, Jankowskiego 6 i 8, Markowej 20, Wita Stwosza 3, Dąbrowskiego 9a oraz ul. Matejki 2-12 oraz 7-9. W sumie udało nam się uzyskać ponad 10 mln zł dofinansowania na termomodernizacje i to znacząco zmieni obraz naszego zasobu mieszkaniowego. Wiele się dzieje w przypadku wspólnot mieszkaniowych, gdzie miasto jest współwłaścicielem – zwłaszcza jeżeli chodzi o termomoderFoto: arch. nizację i wymianę pieców węglowych na centralne ogrzewanie. Efekty powinniśmy zobaczyć sami, bo prace prowadzone są m.in. we wspólnocie Centrum oraz Wojska Polskiego w Nowym Bytomiu. W sumie jest w nich ok. 150 mieszkań, które w okresie zimowym były uciążliwym źródłem „niskiej emisji”. Kolejne 7 wspólnot przygotowuje się do termomodernizacji i eliminacji ogrzewania piecowego.

– Dodatkowe pieniądze udało się także uzyskać na rewitalizację podwórek.
– Owszem, bo na poprawie estetyki otoczenia również bardzo nam zależy. Obecnie kończymy rewitalizację podwórka przy ul. Tuwima w Wirku. Na liście do rewitalizacji są także podwórka przy ulicach: Krasińskiego, Sienkiewicza, Strażackiej/Kałusa 18-28 oraz ul. Dąbrowskiego w Wirku, a także przy ul. Sobieskiego, Matejki, Matejki/Górniczej/Wesołej w Rudzie, przy ul. Hlonda/ Grunwaldzkiej/Bytomskiej w Orzegowie oraz przy ul. Niedurnego w Nowym Bytomiu. Wartość całego projektu to kwota 7,5 mln zł, a nam udało się uzyskać na ten cel 4,1 mln zł dofinansowania. Co ważne, cała koncepcja, projekt oraz realizacja odbywają się z udziałem mieszkańców, w których potrzeby staramy się wsłuchiwać, planując nasze działania, tak aby Ruda Śląska była, zgodnie ze Strategią Rozwoju Miasta do 2030 r., miastem dobrym nie tylko do pracy i wypoczynku, ale także do zamieszkania


Komentarze