Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Kolejne pieniądze na budowę trasy N-S!

31-05-2022, 11:53 Joanna Oreł

Ruda Śląska otrzyma 65 mln zł w ramach drugiej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. To maksymalna kwota jednego z wniosków zgłoszonego przez nasze miasto. Pieniądze z dofinansowania zostaną przeznaczone na budowę odcinka trasy N-S od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Magazynowej w Rudzie oraz częściową przebudowę tej ulicy. Miasto formalnie jest gotowe do realizacji zadania.

– Budowa trasy N-S to kluczowa inwestycja miasta. Wierzę, że pieniądze, które zostały na nią przyznane, pozwolą nam w końcu ruszyć z budową tej drogi w kierunku północnym. To pierwszy odcinek tej części trasy, która docelowo ma połączyć DTŚ z ul. Karola Goduli przy granicy z Bytomiem – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Wyniki II naboru Programu Inwestycji Strategicznych ogłoszone zostały 30 maja, a poinformowano o nich podczas wtorkowej (31.05) konferencji w rudzkim Urzędzie Miasta. Dofi nansowana kwotą 65 mln zł zostanie budowa ok. 600-metrowego odcinka trasy N-S od DTŚ do ul. Magazynowej wraz z przebudową ulicy Magazynowej na odcinku kolejnych około 400 metrów. Szacunkowy koszt tej inwestycji to ponad 75 mln zł. – Jej zakres obejmuje budowę jezdni w dwóch kierunkach oraz ronda turbinowego przy ulicy Magazynowej – to będzie kolejne takie rondo w Rudzie Śląskiej. Oczywiście do tego planujemy budowę chodników, ścieżki rowerowej, przebudowę i budowę kanalizacji oraz budowę oświetlenia. Zakres planowanych prac jest ogromny, a ich realizacja obliczona jest na nieco ponad rok – zapowiada wiceprezydent miasta Krzysztof Mejer. – Mamy gotową dokumentację oraz pozwolenie na budowę. Po decyzji premiera Mateusza Morawieckiego przystępujemy do postępowania przetargowego – dodaje.

Odcinek, na który udało się uzyskać środki, jest jednym z czterech planowanych, jeżeli chodzi o trasę N-S w północnej części miasta. – Chcemy przenieść cały ruch tranzytowy z Goduli i Rudy właśnie w kierunku trasy N-S. To powinno ułatwić życie mieszkańcom naszych dzielnic. Odcinek północny trasy N-S w sumie będzie liczył ponad cztery kilometry. Szacunkowy koszt realizacji to, według kosztorysu z ubiegłego roku, ponad 320 mln zł. Na wszystkie cztery odcinki północne mamy przygotowaną dokumentację oraz pozwolenia na budowę i będziemy szukali dofinansowania, aby móc je realizować – mówi Krzysztof Mejer.

Pozyskanie wspomnianych 65 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych na budowę odcinka trasy N-S od DTŚ do ul. Magazynowej możliwe było dzięki współpracy władz Rudy Śląskiej z parlamentarzystami pochodzącymi z naszego miasta oraz ich zaangażowaniu. – Przypomnę, że w ramach pierwszej i drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Ruda Śląska otrzymała w sumie prawie 85 mln zł. To bardzo duża kwota, jeżeli chodzi o mój senatorski rejon – 27 procent środków, ale równocześnie to największe miasto, więc kwota ta jest proporcjonalna – mówi senator Dorota Tobiszowska.

W sumie w ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Ruda Śląska złożyła trzy wnioski (maksymalna liczba). Dla każdego z wniosków określona była górna granica dofi nansowania – odpowiednio 5, 30 i 65 mln zł. Dodatkowo regulamin naboru przewidywał, że aby złożyć wniosek na maksymalną kwotę 65 mln zł, obligatoryjnie należało zgłosić „mały” projekt z dofinansowaniem do kwoty 5 mln zł. – Ogólnie w tym rozdaniu wnioskowaliśmy o 110 mln zł. Niestety nie udało nam się otrzymać dotacji na wszystkie zadania, które chcieliśmy zrealizować, ale to i tak duże wsparcie – mówi wiceprezydent Mejer.

Oprócz Rudy Śląskiej, maksymalną kwotę dofinansowania wniosku z limitem do 65 mln zł, przyznano w województwie śląskim samorządowi województwa oraz Rybnikowi. – W trakcie rozpatrywania konkursu została przyjęta zasada, że maksymalną kwotę 65 mln zł otrzymają województwa. Jest jednak kilka wyjątkowych przypadków w Polsce, gdzie udało się pozyskać te 65 mln zł dla miasta. Takim przypadkiem jest właśnie Ruda Śląska, ponieważ jest to jedna z większych inwestycji, jeżeli chodzi o województwo śląskie i Ruda Śląska nie jest w stanie z własnych środków wybudować tej trasy, nie blokując przy tym innych rozwojowych spraw dla mieszkańców Rudy Śląskiej – podkreśla poseł Marek Wesoły.

Przypomnijmy, że obecnie trwa budowa kolejnego etapu trasy N-S w kierunku południowym, obejmująca odcinek od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej wraz z węzłem, przebudowę ul. Bielszowickiej od wspomnianego węzła do ul. 1 Maja, rondo na skrzyżowaniu tych dwóch ulic oraz odcinek ul. 1 Maja od ul. Bielszowickiej do ul. Gabora. Kolejny będzie obejmować budowę trasy do łącznika z autostradą w ciągu ul. 1 Maja. Na realizowaną inwestycję miasto pozyskało pieniądze ze środków Unii Europejskiej. – Dofinansowanie ma wynieść 85 procent kosztów kwalifikowanych – mówi wiceprezydent Michał Pierończyk. – Unijne środki pozyskaliśmy również na budowę wszystkich zrealizowanych już odcinków. Pierwszy etap został dofi nansowany kwotą ponad 36 mln zł, drugi i trzeci fragment kwotą około 82 mln zł – dodaje.


Komentarze