Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Kolejne odcinki Traktu Rudzkiego upiększają miasto

02-06-2021, 14:13 Joanna Oreł

Trakt Rudzki to projekt, który ma na celu rozwój terenów zielonych, zagospodarowanie terenów zdegradowanych oraz skomunikowanie dzielnic Nowy Bytom i Wirek. Dotychczas zrealizowane zostały cztery odcinki tej inwestycji. Obecnie trwają przygotowania do rewitalizacji parku w rejonie ulicy Hallera i połączenie go z ul. Czarnoleśną. Natomiast kolejny etap to odnowienie parku przy ul. Parkowej w Nowym Bytomiu. Realizacja projektu możliwa jest dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz wsparciu Miasta Ruda Śląska.

Pierwszy odcinek Traktu Rudzkiego objął rekultywację hałdy przy ul. 1 Maja (tzw. Góra Antonia) w Wirku, gdzie powstały m.in. alejki spacerowe, a przy nich ławki, hamaki, fotele do wypoczynku oraz ścieżki historyczna i edukacyjna, plac zabaw i górka saneczkowa. Na terenie hałdy można także grillować w specjalnie wydzielonym do tego celu miejscu. Następnie zrealizowana została odbudowa dawnego amfiteatru w pobliżu ul. Czarnoleśnej oraz stworzenie w tym miejscu strefy wypoczynku. W ubiegłym roku powstały dwa kolejne odcinki traktu. Chodzi o skwer przy ul. Tuwima (2,6 ha), gdzie utworzono plac wypoczynkowy z ławkami. Dokonano tam nowych nasadzeń zieleni – krzewów, drzew i kwiatów, odnowiono alejki oraz zamontowano nowe ławki. Ponadto utworzono siłownię na powietrzu, stoły piknikowe oraz trampolinę i tyrolkę do wykorzystania przez najmłodszych. Odnowiony oraz oświetlony został również pomnik rudzkich nauczycieli. Równocześnie na nowo zagospodarowano odcinek od ul. Nowary do ul. Katowickiej (tzw. trasa św. Wawrzyńca). Powstała tam oświetlona ścieżka pieszo-rowerowa, elementy małej architektury (ławki, leżaki), siłownia na powietrzu oraz mini plac ze stołem piknikowym i stojakami na rowery. Tutaj także uporządkowano zieleń i dokonano nowych nasadzeń (obecnie oko cieszy tam piękna polana kwiatowa). Tym samym do użytku mieszkańców oddano w sumie cztery tereny powstałe w ramach projektu „Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska”, który realizowany jest na zlecenie Miasta Ruda Śląska przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

W tej chwili trwają procedury przetargowe mające na celu wybranie wykonawców kolejnych odcinków. Chodzi o wykonanie rewitalizacji parku w rejonie ulicy Hallera i połączenie go ścieżką pieszo-rowerową z ulicą Czarnoleśną. Jest to teren o powierzchni ponad 4 hektarów, mocno zdegradowany i zadrzewiony. Park był przez wiele lat zapomniany, dlatego też konieczna będzie częściowa wycinka drzew (w zamian pojawią się nowe nasadzenia w większej liczbie). Na jego terenie znajduje się m.in. nieużytkowana fontanna z lat 60., która w ramach inwestycji zostanie odnowiona, a wokół niej powstanie tzw. plac wypoczynkowy. Ogromną atrakcją będzie też ogród sensoryczny, który pozwoli na odbieranie przyrody różnymi zmysłami. Będą tam m.in. takie urządzenia, jak zniekształcające lustra, głuche telefony, a także ścieżka sensoryczna oraz nasadzenia mogące stymulować zmysły węchu i dotyku. Dodatkowo park zostanie wyposażony w elementy siłowni terenowej oraz plac zabaw.

Równocześnie na finiszu jest postępowanie przetargowe na realizację zadania nr 6, czyli rewitalizacji parku przy ul. Parkowej w Nowym Bytomiu. Nie zmieni się jego układ, ale konieczne jest nowe zagospodarowanie m.in. alejek spacerowych oraz uporządkowanie drzewostanu. Pojawi się też nowe oświetlenie oraz elementy małej architektury (ławki, zestawy piknikowe, kosze na śmieci, leżaki). Największą nowością ma być rosarium, które powstanie w tylnej części parku. Jeżeli budżet na to pozwoli, to w ramach projektu dodatkowo uporządkowany zostanie Park Młodzieży oraz planty przy ul. Hlonda w Orzegowie. Wszystkie te inwestycje mają zostać ukończone w tym roku. Na realizację Traktu Rudzkiego Miasto Ruda Śląska pozyskało ponad 6 mln zł unijnego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Ostateczny koszt tego zadania ma się zamknąć w kosztorysowej kwocie ok. 18 mln zł.


Komentarze