Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Kolejne miliony na rewitalizację

18-01-2018, 08:30 admin

Ponad 7 mln zł ze środków unijnych pozyskały władze Rudy Śląskiej na zagospodarowanie przestrzeni centralnej części Orzegowa oraz rewitalizację 10 podwórek w mieście. Prace przy pierwszym projekcie realizowane są już od kilkunastu miesięcy i zakończą się w czerwcu br. Z kolei gruntowane modernizacje podwórek rozpocząć się mają w tym roku.

- W tym roku na rewitalizację przeznaczymy ponad 21 mln zł. Po wydatkach na drogi, na które przeznaczyliśmy najwięcej pieniędzy, to druga pozycja na liście inwestycyjnej. Pokazuje to dobitnie jak wielką wagę przywiązujemy do odnowy miejskich przestrzeni. Wielu z inwestycji w tym zakresie nie moglibyśmy wykonać bez wsparcia unijnego. Oczywiście po te środki trzeba umieć sięgnąć, dlatego już teraz bacznie rozglądamy się za nowymi źródłami finansowania inwestycji z zakresu rewitalizacji – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Z dwóch dofinansowanych zadań bardzo ciekawie zapowiada się projekt rewitalizacji 10 podwórek w mieście. – Są to przestrzenie wokół budynków wielorodzinnych, głównie w starej zabudowie. Miejsca te zostały wybrane podczas prac na programem rewitalizacji podwórek w mieście jeszcze w 2015 r. Co istotne, stanowią one przestrzenie, których degradacja ma charakter wieloaspektowy. Są one zaniedbane nie tylko pod kątem infrastruktury, ale także w wymiarze społecznym i ekonomicznym – tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk.

Do rewitalizacji w I etapie przeznaczonych zostało 10 podwórek: pięć w Wirku (teren przy ul. Krasińskiego 20,22,22a, teren przy ul. Sienkiewicza 11, 13,13a, teren przy ul. Strażackiej 12–Kałusa 18-28, teren przy ul. Dąbrowskiego 7,9,11, teren przy ul. Tuwima-Sienkiewicza-Odrodzenia), trzy w Rudzie (teren przy ul. Jana III Sobieskiego, teren przy ul. Matejki 2–12 i teren przy ul. Matejki 7,9-Górniczej-Wesołej) i po jednym w Orzegowie (teren przy ul. Hlonda, Grunwaldzkiej, Bytomskiej) oraz w Nowym Bytomiu (teren przy ul. Niedurnego 28). – Wszystkie te przestrzenie charakteryzuje deficyt infrastrukturalny, a najczęstsze problemy to brak właściwego odwodnienia terenu, brak odpowiednio utwardzonych dróg dojazdowych, czy parkingów. Problemem jest też zły stan lub nieodpowiednie rozmieszczenie ścieżek i chodników, a także oświetlenia oraz fatalny stan lub całkowity brak małej architektury i urządzeń dla dzieci – wylicza wiceprezydent Pierończyk.

Miasto ma już gotową dokumentację projektową wszystkich podwórek oraz większość pozwoleń na budowę. – Podwórka rewitalizować będziemy etapami. W tym roku chcielibyśmy wykonać 3-4 takie realizacje. Oczywiście w pierwszej kolejności musimy ogłosić przetarg na wykonawstwo – zastrzega Michał Pierończyk.

Drugi z dofinansowanych projektów dotyczy rewitalizacji centralnej części Orzegowa. Chodzi tu o kwartał pomiędzy ulicami: Czapli, Hlonda, Królowej Jadwigi i Huloka. Najważniejszą częścią realizowanego od czerwca 2017 r. zadania jest przebudowa terenu wokół kościoła pw. św. Michała Archanioła oraz do tej pory niezagospodarowanego terenu przy ul. Czapli (pomiędzy budynkiem Centrum Inicjatyw Społecznych a wybudowanym w ubiegłym roku parkingiem). – Docelowo powstaną połączone ze sobą dwie przestrzenie: tzw. plac górny - wokół kościoła oraz plac dolny - poniżej. Ich łącznikiem będzie istniejąca skarpa, na której wybudowane zostaną schody oraz specjalna pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo na skarpie zostaną zainstalowane specjalne stopnie do siedzenia – wylicza Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji.

Na dolnym placu przy ul. Czapli wybudowana zostanie również fontanna. W ramach inwestycji przebudowane zostanie oświetlenie znajdujące się w przebudowywanej przestrzeni, pojawią się także nowe oprawy oświetleniowe. Ponadto zainstalowanych zostanie ponad 30 nowych ławek oraz duża pergola. Co ważne, podczas realizacji inwestycji nie zostanie pominięta zieleń, która będzie stanowić ok. 36 proc. całości zagospodarowywanego terenu.

Dodatkowo przebudowany zostanie także fragment ul. Czapli. Jezdnia od skrzyżowania z ul. Kard. A. Hlonda w kierunku zachodnim będzie miała charakter ciągu pieszo-jezdnego na długości ok. 85 m. Nawierzchnia na tym odcinku będzie podniesiona o kilka cm. Do przebudowy nawierzchni placów oraz ul. Czapli wykorzystane są głównie płyty i kostka granitowa. Aktualnie zrealizowano już ponad połowę zaplanowanych robót. Całość ma być gotowa w czerwcu br.

Środki, które pozyskało miasto, pochodzą z RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT Subregionu Centralnego. Łączna kwota dofinansowania to ponad 7 mln zł. – W przypadku podwórek są to 4 mln zł, przy wartości całego projektu 7,4 mln zł. Natomiast w przypadku rewitalizacji Orzegowa dofinansowanie ma wynieść ponad 3 mln zł. Końcowa dotacja tej inwestycji będzie jednak nieco niższa, gdyż jej realizacja będzie tańsza niż pierwotnie zakładano. Wynika to z kwot osiągniętych w przetargu – informuje Aleksandra Kruszewska z Wydziału Rozwoju Miasta.

Od początku perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 Ruda Śląska z funduszy zewnętrznych pozyskała już ponad 307 mln zł na realizację 40 projektów, dodatkowo na ocenę czeka aktualnie 17 wniosków na łączną kwotę ok. 47 mln zł.

Przypomnijmy, że Ruda Śląska znalazła się na drugim miejscu w kraju wśród miast na prawach powiatu w pozyskiwaniu środków unijnych w ostatnim rankingu samorządów, opublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” w listopadzie 2017 r. Autorzy rankingu przy tworzeniu zestawienia pod uwagę brali dochody budżetowe ze środków unijnych osiągnięte w 2016 r. oraz liczbę umów o dofinansowanie zawartych w tym czasie.

Źródło: UM Ruda Śląska

 


Komentarze