Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Kolejne dzielnice “na tapecie”

26-10-2021, 12:23 Joanna Oreł

 

Za nami dwa kolejne dzielnicowe spotkania mieszkańców z władzami miasta. W minionym tygodniu swoje problemy i uwagi mogli zgłosić mieszkańcy Bielszowic oraz Kochłowic. W tej pierwszej dzielnicy najwięcej tematów dotyczyło przebudowy dróg gruntowych oraz rozbudowy kanalizacji. Z kolei w Kochłowicach przedstawiono plany modernizacji ul. Bałtyckiej, a mieszkańcy pytali m.in. o możliwość zmiany organizacji ruchu w rejonie ulic Warsztatowej, Młodzieżowej i Gajowej.

Podczas czwartkowego (21.10) spotkania w Bielszowicach przedstawiony został także realny termin powstania nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 17. - Na początku listopada planujemy podpisać stosowną umowę z wykonawcą. Od tego momentu będzie miał on rok na wybudowanie nowego budynku – zapowiedziała wiceprezydent Anna Krzysteczko. - Po wielu perturbacjach spowodowanych odwołaniami od wyniku postępowania przetargowego, w końcu będziemy mogli podpisać umowę z firmą, która wybuduje nowy budynek szkoły. Wierzę, że jak spotkamy się za rok w tym miejscu, większa część robót będzie już zrealizowana - dodała.

Drugim palącym problemem dzielnicy jest kwestia dróg gruntowych. - Zdajemy sobie sprawę, że zapotrzebowanie jest duże, szczególnie w Bielszowicach, gdzie zabudowa jednorodzinna intensywnie się rozwija – podkreślał wiceprezydent Krzysztof Mejer. - Mamy dokumentację dla przebudowy kilkunastu dróg gruntowych w mieście, jedyne co nas wstrzymuje to finanse. Inwestycje takie musimy też robić systemowo: najpierw budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia, a dopiero na końcu możemy zabierać się za utwardzanie samej drogi. W innym wypadku taka inwestycja nie ma sensu – zaznaczył Krzysztof Mejer.

Jedno z takich pytań dotyczyło ul. Prostopadłej. W tym przypadku jest szansa na zrealizowanie inwestycji, choć pierwszym krokiem będzie budowa kanału tłocznego dla kanalizacji. Jak zapowiedział obecny na spotkaniu przedstawiciel rudzkich wodociągów, trwa już opracowywanie niezbędnej dokumentacji, a roboty budowlane być może rozpoczną się już w przyszłym roku.

Warto dodać, że aktualnie w Bielszowicach trwają już dwie inwestycje z zakresu przebudowy dróg gruntowych. Chodzi o przebudowę ul. Piernikarczyka - tu prace są już na ukończeniu - oraz budowę nowej drogi przy ul. ks. Hrubego. W tym przypadku prace mają się zakończyć do końca roku. Koszt obu inwestycji wynosi 2,7 mln zł.

Podczas czwartkowego spotkania jeden z mieszkańców zwracał uwagę na hałas, który powodują pojazdy poruszające się przebiegającą w pobliżu autostradą. Wiceprezydent Krzysztof Mejer poinformował, że aby móc podjąć jakiekolwiek kroki w tej sprawie, muszą być znane dokładne wyniki poziomu hałasu. - Takie dane zawarte są w mapie akustycznej. W najbliższym czasie będziemy przeprowadzać jej aktualizację - zapowiedział.

Natomiast spotkanie w Kochłowicach rozpoczęło się od przekazaniu mieszkańcom bardzo ważnej informacji na temat ich dzielnicy. - Otrzymaliśmy informację o tym, że złożony przez nas wniosek w sprawie dofinansowania modernizacji ul. Bałtyckiej w Kochłowicach przeszedł pozytywną weryfikację i otrzymamy na ten cel 15 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych - przekazał wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer.

Oprócz samej drogi dojazdowej powstanie również droga rowerowa, chodnik i oświetlenie. Przebudowany zostanie także istniejący przepust uliczny oraz wykonana zostanie kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym. Dofinansowanie modernizacji ul. Bałtyckiej łączy się z innym ważnym dla Kochłowic wydarzeniem, czyli porozumieniem zawartym w sierpniu br. przez miasto, Spółkę Restrukturyzacji Kopalń oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną w sprawie zagospodarowania nieruchomości inwestycyjnych po kopalni „Polska-Wirek”. Teren ma ponad 97 ha, a zlokalizowany jest między ul. Tunkla i ul. Bałtycką.

W trakcie spotkania kochłowiczanie zwracali uwagę, że nie wszystkie zapowiadane wcześniej działania są realizowane. - Niestety, „tąpnięcie” w finansach polskich samorządów, z którym się obecnie mierzymy, spowodowało, że z wielu inwestycji, które planowaliśmy, musieliśmy zrezygnować – tłumaczył wiceprezydent Krzysztof Mejer. - Trzeba pamiętać, że większość samorządowych dochodów pochodzi ze źródeł, na które nie mamy wpływu – dodał.

Zgłoszony został również problem organizacji ruchu w rejonie ulic Warsztatowej, Młodzieżowej i Gajowej, gdzie obowiązują skrzyżowania równorzędne. Zdaniem wypowiadających się na spotkaniu w tym miejscu nie jest to dobre rozwiązanie. Jak się okazuje, tematem zajmowała się już Komisja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która nie przychyliła się do zmian. - Poddamy to jeszcze raz obradom komisji, chętnie Państwa zaprosimy na posiedzenie. Może uda się znaleźć rozwiązanie, które zadowoli wszystkich – zapowiedziała Renata Krusz, zastępca naczelnika Wydziału Dróg i Mostów UM.

Padło także pytanie o harmonogram prac nad nowym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, a konkretnie nad jego obszarem czwartym, położonym na południe od autostrady A4, czyli obejmującym także Kochłowice. - Kompletujemy niezbędne uzgodnienia, następnie projekt planu zostanie wyłożony do wglądu i poddany dyskusji publicznej – poinformował wiceprezydent Michał Pierończyk.

Podczas spotkania tradycyjnie przedstawiono prace zrealizowane dzielnicy w tym roku oraz zaplanowane na rok przyszły. Wśród tych pierwszych jest m.in. zakończona właśnie budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 21 w ramach budżetu obywatelskiego. Podjęte zostały też działania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego: na ul. Weteranów zamontowano dwa progi zwalniające, a przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Radoszowskiej i Łukasiewicza zostało zabezpieczone aktywnym znakiem na wysięgniku.

Natomiast w 2022 roku w Kochłowicach oprócz wspomnianej modernizacji ul. Bałtyckiej przewidziano remont nawierzchni ul. Chełmońskiego i wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Radoszowskiej 113-117, a także rozbudowę ul. Pluty, uzależnioną jednak od otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.


Komentarze