Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Jest coraz bezpieczniej

19-01-2018, 08:45 UM Ruda Śląska

O ponad połowę spadła w ciągu ostatnich pięciu lat liczba postępowań wszczętych przez policję w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie w tym samym czasie o prawie jedną czwartą poprawiła się ogólna wykrywalność przestępstw. To oznacza, że w Rudzie Śląskiej z roku na rok jest coraz bezpieczniej. Efekty pracy rudzkich funkcjonariuszy w 2017 roku zaprezentował podczas dzisiejszej odprawy Miejski Komendant Policji – Grzegorz Strzęciwilk.

Najważniejszym wnioskiem wynikającym ze statystyk jest fakt, że w przeciągu ostatnich 5 lat odnotowano znaczący spadek postępowań prowadzonych przez rudzką policję – poinformował Grzegorz Strzęciwilk. – W roku 2013 wszczęto ich prawie 4,7 tys., a w 2017 postępowań było nieco ponad 2,5 tys. – podał. Zmalała również liczba postępowań w zakresie samych przestępstw kryminalnych. W 2013 roku odnotowano ich 3780, a w 2017 już tylko 1842. Oznacza to, że ich liczba spadła o około połowę, przy czym ich wykrywalność poprawiła się z 50 do ponad 65 procent. 

Jednocześnie na szczególną uwagę zasługuje ponad 6-krotny wzrost postępowań o charakterze gospodarczym. – Jestem niezmiernie zadowolony z tego wyniku, to bardzo duży sukces – podkreślił mł. insp. Mariusz Krzystyniak, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Wyraźnie zmniejszyła się liczba przestępstw kryminalnych, rozbojów, pobić, kradzieży z włamaniem czy kradzieży samochodów, co pozwala mi stwierdzić, że Ruda Śląska to bezpieczne miasto – podkreślił wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Niestety, wśród lokalnej społeczności panuje przekonanie, że jest inaczej. Mam nadzieję, że w tym roku, oprócz dalszej efektywnej pracy na rzecz bezpieczeństwa, rudzka Policja będzie się szerzej chwalić swoimi dokonaniami, by ludzie wiedzieli, że są dobrze chronieni - zauważył.

Pozytywny wpływ na stan bezpieczeństwa miasta mają z pewnością dodatkowe patrole prewencyjne kierowane w rejony zagrożone. W ubiegłym roku było ich ponad 300. - W trakcie ich przeprowadzania ujawniono prawie 700 wykroczeń, wylegitymowano ponad 1,6 tys. osób, przeprowadzono blisko 300 interwencji, a także zatrzymano na gorącym uczynku 11 sprawców – wylicza asp. Arkadiusz Ciozak, oficer prasowy rudzkiej KMP.

Wysoki poziom bezpieczeństwa to również wynik kolejnego porozumienia z Komendantem Szkoły Policji w Katowicach. Dzięki umowie miasto było kontrolowane przez 158 dodatkowych patroli prewencyjnych. Służbę pełniło w nich 158 funkcjonariuszy oraz 304 słuchaczy Szkoły Policji. Na realizację tego przedsięwzięcia miasto przekazało Szkole Policji 20 tys. złotych.

Sytuacja nie przedstawia się tak dobrze w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rok 2017 zamknięto z liczbą 121 wypadków oraz ponad 1,3 tys. kolizji. To delikatny wzrost w stosunku do roku 2016. – Na szczęście zmalała liczba nietrzeźwych kierowców – informuje mł. insp. Tadeusz Wolniak, zastępca Komendanta Miejskiego Policji. To z pewnością efekt wzmożonych badań na spożycie alkoholu. W roku 2014 przeprowadzono ich niecałe 30 tys., w roku 2016 – już blisko 100 tys., a w roku 2017 było ich ponad 130 tys. Pion prewencji wydał też o wiele mniej mandatów. Ogółem było ich niecałe 7 tys., a np. w roku 2014 nałożono ich ponad 10 tys. Zmalał również procentowy udział mandatów drogowych  z 525 w 2014 r. do 238 w roku ubiegłym. – Staramy się poprzez różne akcje zwiększać świadomość tego, jak być bezpiecznym na drodze. Do najbardziej popularnej inicjatywy należą spotkania policjantów z przedszkolakami. Liczymy, że niepokojąca tendencja wzrostu udziału pieszych w powodowaniu wypadków ulegnie zmianie – mówi Tadeusz Wolniak. Do innych akcji społecznych prowadzonych przez rudzką Komendę należy „Bezpieczny przejazd”, „Z młodym kierowcą po doświadczenie” czy „Wtargnięcie niebezpiecznego napastnika”. Warto również pamiętać, że po raz kolejny będzie można korzystać z działań realizowanych przez policjantów w ramach akcji „Bezpieczne ferie”.

Rudzka Komenda Policji może liczyć na współpracę z miastem – podkreślił wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Tylko w ubiegłym roku jej działania wsparliśmy kwotą blisko 300 tys. zł – zauważył. Największe środki /130 tys. zł/ przekazano na dofinansowanie do zakupu czterech radiowozów, kolejne 100 tys. zł na realizację służb ponadnormatywnych. Z kolei za 10 tys. zł zakupiono 5 stacjonarnych urządzeń do badania stanu trzeźwości, które są ogólnodostępne na rudzkich posterunkach. W tegorocznym budżecie miasta na poprawę bezpieczeństwa zaplanowano kolejne 450 tys. zł. – Jedną z potrzeb jest z pewnością zakup nieoznakowanych samochodów, kolejne remonty i dalsze unowocześnianie komisariatów – mówi Arkadiusz Ciozak.

W  ujęciu statystycznym każdego dnia ubiegłego roku rudzcy policjanci zatrzymywali sprawcę na gorącym uczynku. Poza tym przyjmowali średnio 68 zgłoszeń, przeprowadzali 49 interwencji, spędzali 366 godzin w służbie patrolowej oraz ujawniali 66 wykroczeń. Poza tym codziennie badali średnio stan trzeźwości 365 osób, legitymowali 177 osób oraz ujawniali 66 wykroczeń.

Przypomnijmy, że na terenie Rudy Śląskiej funkcjonuje Komenda Miejska Policji oraz 5 komisariatów. W Komendzie pracuje 131 osób, a w poszczególnych komisariatach – 201. Obecnie 7 wakatów czeka na obsadzenie.


Komentarze