Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Jesienny cykl spotkań z prezydentem za nami

07-12-2022, 21:23 AW

250 spraw poruszono podczas ośmiu spotkań z mieszkańcami w dzielnicach. Prezydent Michał Pierończyk, jego zastępcy i pracownicy miejskich instytucji odpowiadali także na pytania zadawane bezpośrednio po spotkaniach.

W dzielnicy Nowy Bytom najwięcej uwagi poświęcono sprawie parkingów w centrum miasta. Pytano o plany wprowadzenia strefy płatnego parkowania i możliwość budowy dodatkowych miejsc przeznaczonych nie tylko dla mieszkańców dzielnicy, ale także dla osób, które w ciągu dnia przyjeżdżają do centrum miasta w sprawach urzędowych. – Żeby myśleć o wprowadzeniu strefy płatnego parkowania, musimy stworzyć sieć parkingów do tego przeznaczonych. Obecnie w Nowym Bytomiu miasto ma ponad 1500 miejsc parkingowych i myślimy nad możliwościami utworzenia kolejnych – mówił Michał Pierończyk, prezydent miasta.

Mieszkańcy tej dzielnicy prosili także o przeanalizowanie liczby i zasadności ustawienia słupków drogowych, co ich zdaniem wpływa na liczbę miejsca do parkowania. Ta sprawa trafi do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która przeanalizuje zgłoszone lokalizacje. Mieszkańcy Nowego Bytomia, Chebzia, ale także kolejnej dzielnicy, w której odbyło się spotkanie, czyli Halemby, pytali o możliwość wykupu mieszkań. – Zasoby mieszkaniowe miasta są już niewielkie i miasto nie przewiduje w tej chwili możliwości wykupu – mówił prezydent. – Miasto musi posiadać lokale mieszkaniowe, żeby realizować swoje zadania i nie może wyprzedać całych swoich zasobów – tłumaczył.

W Halembie tradycyjnie dominowały tematy remontów dróg, chodników oraz uporządkowania terenów zielonych. Mieszkańcy tej dzielnicy apelowali w sprawie rozwiązania tematu pętli autobusowej. Chcieliby remontu tego miejsca, ustawienia nowych wiat przystankowych oraz tablic elektronicznych. Pojawiła się też prośba dotycząca zwrócenia uwagi kierowcom autobusów w sprawie właściwej obsługi pasażerów. Mieszkańcy narzekali, że autobusy nie podjeżdżają w odpowiednie miejsce w celu zabrania pasażerów i nie wyświetlają numerów obsługiwanej linii autobusowej przed odjazdem, co powoduje, że trudno odnaleźć właściwy pojazd. – Myślimy o tym miejscu i szukamy rozwiązań, które pozwoliłyby to miejsce zmienić. Wiemy, że wymaga remontu – mówił Jacek Morek, zastępca prezydenta miasta. – Jeśli chodzi o bieżącą obsługę pasażerów, będziemy w tej sprawie interweniować u organizatora komunikacji miejskiej i prosimy każdorazowo o informację w przypadku takich zdarzeń, żebyśmy mogli reagować na bieżąco – dodał.

Ostatnie spotkanie władz miasta z mieszkańcami odbyło się w Kochłowicach. Tutaj tradycyjnie rozmawiano o stanie dróg i chodników i termomodernizacji budynków. Mieszkańcy zwracali uwagę na potrzebę poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Oświęcimskiej i Łukasiewicza. W efekcie tych uwag sprawa trafi do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która wypowie się w temacie proponowanej przez mieszkańców sygnalizacji świetlnej. Pytano także autostradę. – W chwili obecnej wprowadzono już w tym miejscu zwężenie drogi do dwóch pasów i trwają ekspertyzy – tłumaczył wiceprezydent Morek. – Z naszych informacji wynika, że prace naprawcze powinny rozpocząć się na początku przyszłego roku. Zarząd miasta rozmawiał też z mieszkańcami ulicy Pelagii Kwapulińskiej, gdzie problemem jest stan nawierzchni drogi, brak kanalizacji i latarni – dodał.

Sporo uwagi poświęcono także sprawom wywozu odpadów i brakujących koszy na śmieci. Mieszkańcy zwracali uwagę na problem z podrzucaniem śmieci przez osoby przejeżdżające przez Kochłowice. Pojawił się także temat oświetlenia ulicznego. Pytano o termin wymiany latarni na ledowe przy ulicy Tunkla i Korfantego. – Realizujemy wymianę oświetlenia na ledowe w całym mieście w miarę możliwości finansowych – mówił prezydent Michał Pierończyk. – Musimy też pamiętać o tym, że nie wszystkie latarnie są miejskie, więc czasem sprawy własnościowe wydłużają nieco proces wymiany – tłumaczył.

Zwracano również uwagę na latarnie, świecące czasem długo przed zapadnięciem zmroku oraz zaraz po tym, gdy już robi się jasno. Urzędnicy odpowiadający za miejskie oświetlenie wyjaśniali, że związane jest to z ustawianiem czasu świecenia latarni w taki sposób, żeby niezależnie od pogody latarnie świeciły o odpowiedniej porze. Czasem jednak zdarzają się sytuacje, kiedy latarnie świecą w porze, w której nie powinny i wówczas najlepiej jest zwrócić się w tej sprawie do Centrum Zarządzania Kryzysowego lub Straży Miejskiej, które przekażą problem do odpowiednich komórek.


Komentarze