Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Interwencje straży zakończone mandatem

26-10-2023, 13:49 AP

Od 20 października strażnicy miejscy egzekwujący wykroczenia rowerzystów oraz jeżdżących na hulajnogach mogą zakończyć interwencję wystawieniem mandatu.

Zmiana ta wynika z rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wykroczeń, za które strażnicy gminni są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

– Zostały uregulowane kwestie, które już funkcjonowały. Straż Miejska posiadała uprawnienia do kontrolowania rowerzystów i osób jeżdżących na hulajnogach. Wynikają one z ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nasze interwencje, kiedy stwierdziliśmy nieprawidłowości, kończyły się skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu, a teraz będziemy mogli skorzystać z uprawnień mandatowych, czyli mówiąc wprost, możemy wystawić mandat – wyjaśnia Marek Partuś, komendant Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej. – Dotyczy to prowadzenia takich pojazdów bez uprawnień na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, a także łamania praw pieszych przez osoby kierujące hulajnogami i rowerami – dodaje.

Dodatkowo strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat karny za niezłożenie na czas deklaracji informującej, czym ogrzewany jest lokal. To uprawnienie uregulowane jest w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

– Każdy właściciel lub zarządca budynku czy lokalu jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. My to kontrolowaliśmy, nadal to robimy, tylko stosujemy teraz inną kwalifikację prawną – komentuje Marek Partuś.


Komentarze