Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Inauguracyjna sesja za nami

27-11-2018, 11:48 admin

W piątek, 23 listopada odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miasta. W jej trakcie odbyło się ślubowanie prezydent Grażyny Dziedzic oraz zaprzysiężenie nowych radnych. Wybrano także przewodniczącą oraz wiceprzewodniczących Rady Miasta i przewodniczących poszczególnych komisji.
 
W wyniku przeprowadzonych 21 października wyborów podział mandatów w 25-osobowej Radzie Miasta przedstawiał się następująco: 8 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska (Aleksandra Skowronek, Marek Szymański, Władysław Kucharski, Andrzej Stania, Wioletta Tkocz, Łukasz Wodarski, Ewa Chmielewska i Rafał Wypior), 8 KW Prawo i Sprawiedliwość (Marek Wesoły, Dorota Tobiszowska, Stefania Krawczyk, Dariusz Wesoły, Kazimierz Myszur, Katarzyna Korek, Mariusz Pakuza i Marcin Pierończyk), 8 KWW Grażyny Dziedzic (Grażyna Dziedzic, Agnieszka Płaszczyk, Jacek Jarocki, Michał Pierończyk, Grzegorz Handler, Anna Krzysteczko, Witold Hanke i Krzysztof Rodzoch) oraz 1 KW Śląskiej Partii Regionalnej (Roman Kubica).

W związku z wyborem Grażyny Dziedzic na prezydenta miasta jej miejsce w Radzie Miasta zajął Andrzej Pacławski, czyli kolejna osoba z listy KWW Grażyny Dziedzic z największą liczbą głosów w swoim okręgu. Rezygnacje z zasiadania w Radzie Miasta złożyli także Anna Krzysteczko i Michał Pierończyk, którzy pozostaną zastępcami prezydent miasta oraz Grzegorz Handler. Ich miejsca również zostaną obsadzone przez kolejne osoby z listy KWW Grażyny Dziedzic z największą liczbą głosów w swoich okręgach, czyli Henryk Piórkowski, Michał Wieczorek i Zofia Skowrońska. Podczas piątkowej (23.11) sesji radni złożyli ślubowanie, podobnie jak prezydent Grażyna Dziedzic, która po uzyskaniu w drugiej turze wyborów 61,77% głosów został po raz trzeci wybrana na to stanowisko.
Przewodniczącą Rady Miasta wybrana została z kolei Aleksandra Skowronek, a wiceprzewodniczącymi Marek Wesoły i Kazimierz Myszur. – Zapewniam, że przewodnicząc Radzie Miasta, będę pracowała ponad podziałami, mając na względzie wyłącznie rozwój Rudy Śląskiej i dobro mieszkańców – mówiła Aleksandra Skowronek, przewodnicząca Rady Miasta.
 
Wybrano również przewodniczących komisji Rady Miasta, którymi zostali: Mariusz Pakuza (Komisja Budżetu i Przedsiębiorczości), Dorota Tobiszowska (Komisja Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa), Ewa Chmielewska (Komisja Infrastruktury i Rozwoju Miasta), Dariusz Wesoły (Komisja Ochrony Środowiska), Łukasz Wodarski (Komisja Oświaty), Stefania Krawczyk (Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej), Wioletta Tkocz (Komisja Kultury) oraz Władysław Kucharski (Komisja Sportu i Kultury Fizycznej).
 
Podczas sesji Grażyna Dziedzic złożyła ślubowanie i po raz trzeci objęła obowiązki prezydent miasta Ruda Śląska. – Dziękuję mieszkańcom za ponowny wybór, a radnym życzę, aby mieli z tej pracy dużo satysfakcji – powiedziała Grażyna Dziedzic. – Deklaruję, że będę współpracować z każdym, dla kogo ważne jest to miasto – dodała.

Komentarze