Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Gdzie wyrzucać popiół?

13-11-2017, 14:33 Arkadiusz Wieczorek

Podczas jednego ze spotkań prezydent miasta z mieszkańcami pojawił się temat pojemników na popiół, którego w okresie jesienno-zimowym pojawia się dość dużo. Mieszkaniec Kochłowic pytał, w jaki sposób pozbywać się tego odpadu i czy nie ma możliwości, podobnie jak w innych miastach, otrzymania dodatkowego pojemnika.

Zgodnie z obowiązującym w mieście Ruda Śląska systemem odbioru odpadów komunalnych popiół z pieca mieszkańcy powinni wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Przed wrzuceniem popiołu do pojemnika popiół powinien być zimny, aby uniknąć uszkodzenia pojemnika. Taki system segregacji odpadów sprawia, że miasto w najbliższym czasie nie planuje wprowadzenia dodatkowego pojemnika na popiół. – Obecne przepisy nie obligują do odrębnego zbierania popiołu z pieców, a co za tym idzie do wyposażania nieruchomości w pojemniki na popiół. Nadmieniam, że odpady zmieszane, jak i popiół, przekazywane są do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – niezależnie od tego, czy popiół jest zbierany odrębnie, czy też razem z odpadami komunalnymi zmieszanymi. Ponadto wyposażenie każdej nieruchomości w dodatkowy pojemnik na popiół, jak i dodatkowy harmonogram odbioru odpadów w postaci popiołu, wpłynęłyby na zwiększenie kosztów odbioru odpadów komunalnych – tłumaczy Katarzyna Kuberek, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Ruda Śląska.

W przypadku, gdy pojemnik na odpady komunalne zmieszane jest niewystarczający, mieszkaniec nieruchomości zamieszkałej, po złożeniu uzasadnionego wniosku w Urzędzie Miasta, otrzyma w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dodatkowy pojemnik na odpady komunalne zmieszane lub pojemnik o większej pojemności, do którego będzie mógł wrzucać popiół z pieca. Dodatkowy pojemnik zostanie dostawiony bez ponoszenia odrębnych opłat


Komentarze