Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Gdzie i kiedy złożyć wniosek na dodatek węglowy?

18-08-2022, 16:47 Joanna Oreł

Od 22 sierpnia 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej będzie przyjmował wnioski o wypłatę dodatku węglowego. Chodzi o 3000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Podstawowym warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można będzie składać w siedzibie MOPS przy ul. Markowej 20 (pok. nr 5) w godzinach pracy Działu Obsługi Klienta:

• od 22 do 31 sierpnia:
– poniedziałek i czwartek 8:00- 16:30,
– wtorek 8:00-15:00,
– środa i piątek 8:00-13:30,

• od 1 września:
– poniedziałek 8:30-16:30,
– wtorek, środa, czwartek 8:30- 15:00,
– piątek 8:30-13:30.

W elektronicznym systemie kolejkowym należy wybrać przycisk „DODATEK WĘGLOWY/OSŁONOWY”. Wniosek można również umieścić w skrzynce podawczej MOPS. W przypadku skorzystania z takiej formy złożenia wniosku wskazane jest dołączenie do wniosku numeru telefonu kontaktowego wnioskodawcy, aby ułatwić kontakt w razie konieczności wezwania do uzupełnienia ewentualnych braków.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się do 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wzór wniosku będzie opublikowany wkrótce w rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska.


Komentarze